Centrum Dziedzictwa Ewangelickiego zostało powołane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie, która posiada zbiory archiwalne i biblioteczne oraz zbiory innych obiektów materialnych świadczących o wielowiekowej obecności ewangelików w Krakowie i Małopolsce oraz o ich działalności i wkładzie w historię miasta i regionu.

Koordynacją pracy CDE zajmuje się komisja ds. dziedzictwa działająca w ramach Rady Parafialnej.

W skład Centrum Dziedzictwa Ewangelickiego wchodzą:

ARCHIWUM

BIBLIOTEKA

KOLEKCJA

Teksty archiwalne dotyczące historii i dziedzictwa:

Śladami krakowskich ewangelików

Dawne zbory ewangelickie

Historia kościoła św. Marcina na Grodzkiej

Obraz malarza Henryka Siemiradzkiego

Organy organomistrza Wacława Biernackiego

Witraż w naszym kościele – wspomnienie Adama Ciompy

W poszukiwaniu Ernesta Stockmara

Ks. Karol Kubisz – wspomnienie

Ks. Roman Mikler – wspomnienie