Godly Play

„W większości systemów edukacji religijnej dzieci są nauczane o tym, jaki jest Bóg. W Godly Play dzieci same odkrywają, jaki jest Bóg”

Czym jest metoda Godly Play?

Metoda Godly Play, stworzona przez J.W. Berrymana,  to wyjątkowe podejście do duchowości dziecka, które umożliwia samodzielne poszukiwanie i odnajdowanie odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, Boga oraz własnej obecności w świecie. Pomaga poznawać Boga i Biblię, w miejsce tradycyjnego bycia nauczanym o Bogu i Biblii. To metoda, w której duchowość dziecka jest uznana i szanowana.

W podejściu tym – opartym na zasadach pedagogiki Montessori – przyjmuje się, że dzieci posiadają, wewnętrzne doświadczenie obecności Boga w świecie i w swoim życiu, ale brakuje im języka, za pomocą którego mogą nazwać i wyrazić swoje uczucia oraz przeżycia. Dzięki multi-sensorycznym (słuch, dotyk, węch, smak, wzrok) materiałom i pomocom edukacyjnym (symbole, przedmioty, słowa, czynności, gesty) dzieci mogą doświadczać historii biblijnych; poznawać język pojęć religijnych, czynności liturgicznych oraz wzmacniać osobiste przeżycia duchowe.  

Godly Play to „zaproszenie do zabawy z użyciem języka Boga i Jego ludu poprzez: (1) historie biblijne, (2) przypowieści, (3) czynności liturgiczne oraz (4) ciszę”*. Dzięki takiemu podejściu metodologicznemu, Godly Pay łączy w sobie dwa podstawowe i najważniejsze dla dzieci sposoby poznawania: język (wymiar werbalny) oraz zabawę (wymiar niewerbalny).

*J.W. Berryman

Metoda Godly Play:

  • odpowiada na dziecięcą potrzebę możliwości samodzielnego doświadczania i poznania Boga;
  • tworzy bezpieczną i piękną przestrzeń dla wspólnego uwielbienia Boga z rówieśnikami;
  • daje dzieciom wolność w przeżywaniu relacji z Bogiem;
  • umożliwia swobodną refleksję nad historią biblijną, jej znaczeniem i odniesieniem do  własnego życia;
  • pozwala na autentyczną i twórczą odpowiedź dziecka na Boże Słowo; 
  • angażuje całe dziecko: jego ciało, umysł i ducha;
  • pomaga stymulować rozwój duchowy dziecka; 
  • zachęca dzieci do zgłębiania tajemnicy Bożej obecności w życiu,
  • docenia odkrywanie, proces, wyobraźnię, otwartość, relacje i społeczność.

Zajęcia Godly Play odbywają się w kręgu – dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Jest to nawiązanie do czasów, gdy Biblia nie była jeszcze spisana, ale była zbiorem opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, opowiadanych w kręgu przy ognisku, na pustyni, w domach wokół stołu.

Krąg ma również charakter symboliczny – wszyscy w kręgu są równi: dzieci i dorośli, wszyscy stanowią wspólnotę i pozostają we wzajemnej relacji ze sobą oraz Bogiem.

Czy pragniesz, by Twoje dziecko:

– samodzielnie odkrywało kim jest oraz jaki jest Bóg,

– doświadczało wspólnoty z Bogiem i rówieśnikami,

– rozwijało osobistą relację z Bogiem oraz budowało poczucie tożsamości dziecka Bożego,

– poznawało historie biblijne w czystej postaci i odnajdywało ich odniesienie do własnych doświadczeń oraz swojego życia,

– zaznajamiało się z językiem wiary i liturgii?

Zapraszamy na zajęcia Godly Play, w każdą niedzielę o godz. 10.00

Dołącz do nas na Instagramie: @godlyplaywkrakowie

Więcej informacji o metodzie Godly Play: www.godlyplayfoundation.org