„Podstawą funkcjonowania Kościoła na płaszczyźnie finansowej jest dobroczynność i ofiarność, wynikająca z serca chrześcijanina. Uznając je jako podstawę działania Kościoła, ale i wychodząc naprzeciw potrzebom, umożliwiającym właściwe i skuteczne funkcjonowanie Kościoła wprowadza się zasady regulujące prawa i obowiązki parafii, diecezji i innych jednostek kościelnych w zakresie ich finansowej odpowiedzialności w utrzymaniu Kościoła i jego działań” – czytamy w Preambule do Prawa Finansowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Jako krakowska Parafia jesteśmy świadomi odpowiedzialności za to, co materialne. Chcemy, aby dobytek zbudowany przez tych, którzy byli tutaj przed nami był dobrze zarządzany i przynosił korzyści nie tylko lokalnemu Zborowi, ale i całemu Kościołowi.

Parafia prowadzi więc działalność gospodarczą, której dochód przeznaczany jest w całości na działalność statutową Parafii, w tym na dobroczynność i konieczne remonty obiektów zabytkowych zlokalizowanych przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, tuż przy Wawelu.

Osoby i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegóły w zakładce „KONTAKT”.