POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE (oddział w Krakowie)

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) jest świeckim stowarzyszeniem o charakterze społeczno-kulturalnym, działającym w obrębie polskich Kościołów ewangelickich. Historycznie wywodzi się z różnorodnego i bogatego w działania ruchu społecznego w polskim ewangelicyzmie, jaki widoczny był w okresie międzywojennym. Działały wówczas stowarzyszenia społeczne, społeczno-kulturalne, oświatowe, charytatywne, młodzieżowe i różne inne, obejmujące całokształt poza czysto religijnej aktywności polskiej społeczności ewangelickiej. 

Działalność Towarzystwa opiera się na działalności Oddziałów. Zarząd Główny zajmuje się koordynacją pracy, reprezentowaniem na zewnątrz, a także organizacją imprez, których skala przekracza możliwości Oddziałów. 

Krakowski oddział organizuje spotkania raz w miesiącu w sali Diakonii. Skład władz statutowych Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Krakowie: Bogusław Tondera – Prezes, Igor Kuranda – vice Prezes, Krzysztof Rzońca – Sekretarz, Kamil Losiak – Członek, p.o. Skarbnika. Komisja rewizyjna: Paweł Lipowczan – Przewodniczący, Iwona Czajka – Członek, Sebastian Szpil – Członek.

Więcej na stronie: www.ptew.org.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO BACHOWSKIE

Od lutego 2004 roku raz w miesiącu w kościele św. Marcina odbywają się koncerty Polskiego Towarzystwa Bachowskiego.

Ich wykonawcami są z jednej strony renomowani artyści, z drugiej – wyróżniający się studenci Akademii Muzycznej. Każdy koncert poprzedzony jest krótką prelekcją przybliżającą słuchaczom prezentowany program. Wstęp na koncerty jest wolny, ich wykonawcy występują honorowo.

Idea zawiązania Polskiego Towarzystwa Bachowskiego narodziła się w Krakowie w 1985 roku, w 300. rocznicę urodzin Lipskiego Kantora. Pomysłodawcą był znany krakowski działacz społeczny, wielki meloman prof. dr Henryk Gaertner, wcześniej założyciel Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego. Ostatecznie Polskie Towarzystwo Bachowskie zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 16 listopada 1989 roku.

Polskie Towarzystwo Bachowskie liczy obecnie blisko 80 członków i systematycznie poszerza swe szeregi.

Więcej na stronie: www.bachowskie.pl