ks. Łukasz Ostruszka

Proboszcz / Prezes Rady Parafialnej
lukasz.ostruszka@luteranie.pl
+48 888 272 323

ks. Filip Lipiński

Wikariusz
filip.lipinski@luteranie.pl
+48 662 385 728

Urszula Kozieł

Asystentka kancelarii
urszula.koziel@ewangelicy.krakow.pl

Małgorzata Pęcak

Kościelna
malgorzata.pecak@ewangelicy.krakow.pl

Aleksandra Duda

Administrator nieruchomości
aleksandra.duda@luteranie.pl

Danuta Marek

Główna księgowa
dmarek@ewangelicy.krakow.pl

Mateusz Pęcak

Obsługa techniczna
mateusz.pecak@ewangelicy.krakow.pl

Współpracownicy Parafii:

Rafał Monita – organista
Dawid Rudnicki – organista
Adam Korczyński – archiwista
Piotr Kubala – informatyk
Krzysztof Zagrabiński – utrzymanie czystości
Rita Pęcak – utrzymanie czystości
Sebastian Szpil – kościelny (Wieliczka)