W naszym Kościele obowiązują transparentne zasady rozliczeń finansowych. Podczas corocznego Zgromadzenia Parafialnego zatwierdzane są sprawozdania i preliminarze budżetowe. Dziękujemy za każdą ofiarę, dzięki której możemy działać i realizować swoją misję. Poniżej sposoby wsparcia naszej działalności.


Datki i darowizny na cele kultu religijnego uprawniają do uwzględnienia ulgi w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym


CHCESZ PRZEKAZAĆ OFIARĘ?
NR KONTA: 46 2490 0005 0000 4530 5126 4142
IBAN: PL46 2490 0005 0000 4530 5126 4142
SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW (add XXX if necessary)

CHCESZ PRZEKAZAĆ OFIARĘ NA FUNDUSZ DIAKONIJNY?
NR KONTA: 47 2490 0005 0000 4600 7726 7258

CHCESZ PRZEKAZAĆ OFIARĘ NA FUNDUSZ STYPENDIALNY?
NR KONTA: 16 2490 0005 0000 4600 6646 4926

NALEŻYSZ DO NASZEGO ZBORU I CHCESZ UREGULOWAĆ SKŁADKĘ KOŚCIELNĄ?
Przypominamy o opłacaniu składek parafialnych i dziękujemy tym, którzy robią to regularnie. Dzięki temu wspólnie jako społeczność krakowskich ewangelików, możemy działać i służyć.
Składkę można uregulować osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem bankowym. Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć w deklaracji PIT w następnym roku. W tytule przelewu należy zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Czym jest składka parafialna?
Wierni Kościoła Ewangelickiego zobowiązani są do opłacania tzw. składek parafialnych, które pozwalają funkcjonować zarówno Parafii, jak i całemu Kościołowi. Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła. Zgodnie z nim każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1 proc. jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić z tego obowiązku pojedynczych parafian, np. osoby przeżywające okresowe trudności finansowe. Osoby opłacające składki posiadają prawo głosu, a także czynne i bierne prawo wyborcze.