Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie wspiera duchowy rozwój dzieci i młodzieży, ale dba także o ich sytuację materialną poprzez Fundusz Stypendialny działający w dwóch modułach – miesięczne stypendium socjalne i jednorazowe (wypłacane raz w roku) stypendium naukowe.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Funduszu Stypendialnego i do składania wniosków. W przypadku stypendium socjalnego obowiązują następujące progi dochodowe:

I próg – 1300 zł brutto na członka rodziny
II próg – 2300 zł brutto na członka rodziny.

Trzecią przesłanką do ubiegania się o stypendium socjalne są nadzwyczajne sytuacje życiowe.
Stypendium naukowe dla dzieci i młodzieży przyznawane jest za szczególne osiągnięcia.
W roku szkolnym 2022/2023 przekazano środki w łącznej kwocie 41 000 zł (stypendia socjalne) i 6 000 zł (stypendia naukowe). W bieżącym roku szkolnym, czyli 2023/2024 komisja ds. dobroczynności przydzieliła łącznie 50 000 zł w ramach stypendiów socjalnych i 15 000 zł w ramach naukowych.

CHCESZ WESPRZEĆ INICJATYWĘ?
DAROWIZNY NA RZECZ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO MOŻNA WPŁACAĆ NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE:
Alior Bank 16 2490 0005 0000 4600 6646 4926

Zapoznaj się z dokumentami dot. funkcjonowania Funduszu Stypendialnego.