Składki i ofiary

SKŁADKA KOŚCIELNA

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

ZASADY OGÓLNE

§ 7

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

 

Składki kościelne oraz ofiary na cele kultu religijnego można przesyłać na numer konta parafialnego:

 

46 2490 0005 0000 4530 5126 4142

z tytułem wpłaty: ofiara na cele kultu „SK”, ofiara na cele kultu religijnego,  ofiara na fundusz stypendialny, ofiara na fundusz diakonijny lub inne

 

Uwaga: w przypadku opłat czynszowych wpłaty należy wnosić na konto działalności gospodarczej:

09 2490 0005 0000 4600 1375 7095