Koncert Solus Chrystus Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
organizowany przez
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej
oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej
18 – 25 stycznia 2015
Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7)
PROGRAM NABOŻEŃSTW EKUMENICZNYCH W KRAKOWIE
Niedziela – 11 I … [czytaj dalej]

Aktualności styczeń 2015

11 stycznia (niedziela) po porannym nabożeństwie, ok. godz. 11.30 Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie podczas, którego będzie przedstawiony plan pracy na rok 2015. Miejsce spotkania: punkt katechetyczny przy ul. Grodzkiej 60/5

11 stycznia (niedziela), o godz. 16:00 w kościele św. Klemensa w Wieliczce (ul. Zamkowa 7) odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli parafii … [czytaj dalej]

Miejsce przyjazne maluchom 2014

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie po raz kolejny otrzymała zaszczytny tytuł „Miejsca przyjaznego maluchom”.

Wycieczka szlakiem „przemilczanego” dziedzictwa muzycznego reformacji na terenie Małopolski i ziem ościennych

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W KRAKOWIE

zaprasza wszystkich zainteresowanych kulturowym dziedzictwem ewangelickim do udziału w wycieczce

OTO W DUCHU SŁYSZĘ ŚPIEW – „przemilczane” dziedzictwo muzyczne reformacji na terenie Małopolski i ziem ościennych Wycieczka odbędzie się w sobotę 11 października 2014

(wyjazd o godz. 8:30, zbiórka przed Hotelem Royal; powrót ok. 19:30)

[czytaj dalej]