Plan nabożeństw

G R U D Z I E Ń 2012

Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Iz 60,1

2 grudnia – niedziela – 1. W ADWENCIE

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski (Za 9,9)

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00; Kraków – 12:00

 

5 grudnia – środa – TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO ADWENTOWE

Kraków – 17:00

 

9 grudnia – niedziela – 2. W ADWENCIE

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (Łk 21,28)

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00 nabożeństwo z okazji Dnia Górnika; Kraków – 12:00

 

12 grudnia – środa – TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO ADWENTOWE

Kraków – 17:00

 

16 grudnia – niedziela – 3. W ADWENCIE

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. (Iz 40,3.10)

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00 nabożeństwo ewangelicko – reformowane; Kraków – 12:00

 

19 grudnia – środa – TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO ADWENTOWE

Kraków – 17:00

 

23 grudnia – niedziela – 4. W ADWENCIE

Radujcie się w panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. ( Flp 4,4.5)

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00; Kraków – 12:00

 

24 grudnia – poniedziałek – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieliczka – 16:00; Kraków – 16:00 pierwsze nabożeństwo wigilijne Kraków – 22:00 drugie nabożeństwo wigilijne

25 grudnia – wtorek – 1. DZIEŃ ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00

26 grudnia – środa – 2. DZIEŃ ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO

Kraków -10:00

 

30 grudnia – niedziela – 1. PO NARODZENIU PAŃSKIM

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego. (J 1,14)

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00; Kraków – 12:00

 

31 grudnia – poniedziałek – ZAKOŃCZENIE ROKU

Kraków – 17:00

1 stycznia 2013 r. – wtorek – NOWY ROK

Wieliczka – 8:00; Kraków – 10:00

LISTOPAD 2012

Myśmy świątynią Boga żywego. (2 Kor 6, 16b)

 

1 listopada – czwartek – PAMIĄTKA UMARŁYCH

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! (Ps 90,12)

Kraków g. 10:00

 

4 listopada – niedziela – 22. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano.

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

11 listopada – niedziela – 3. PRZED KOŃCEM ROKU KOŚCIELNEGO

– ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 6,2b)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

18 listopada – niedziela – PRZEDOSTATNIA ROKU KOŚCIELNEGO

My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. (2 Kor 5,10)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

25 listopada – niedziela – OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO

– NIEDZIELA WIECZNOŚCI

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. (Łk 12,35)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

 

PAŹDZIERNIK 2012

 

Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. (Tr 3,25)

 

7 października – niedziela – 18. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. (1 J 4,21)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

14 października – niedziela – 19. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. (Jr 17,14)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

21 października – niedziela – 20. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Mi 6,8)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

28 października – niedziela – 21. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (Rz 12,21)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

 

31 października – środa – PAMIĄTKA REFORMACJI

Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3,11)

Kraków g. 17:00

 

 

WRZESIEŃ 2012

Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka ? (Jr 23,23)

2 września – niedziela – 13. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (Mt 25,40)

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

3 września – poniedziałek – NABOŻEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

(dla całej szkoły) Kraków g. 8.45

9 września – niedziela – 14.PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! ( Ps 103,2 )

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

15 września – sobota – NABOŻEŃSTWO EUMENICZNE

Zabytkowy cmentarz w Łuczanowicach g. 11:00

16 września – niedziela – 15. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. ( 1 P 5,7)

Wieliczka g.8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

23 września – niedziela – 16. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. ( 2 Tm 1,10 )

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00

30 września – niedziela – 17. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ (DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW)

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. ( Ps 145,15 )

Wieliczka g. 8:00; Kraków g. 10:00 oraz g. 12:00