Plan nabożeństw

K W I E C I E Ń 2017

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu,  wstał z martwych.      Łk 24,5-6

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

02 KWIETNIA – 5. Niedziela Pasyjna 

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000 (nabożeństwo ewangelicko-reformowane),  g. 1200

05 KWIETNIA – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne   

Kraków g. 1700

09 KWIETNIA – 6. Niedziela Pasyjna – NIEDZIELA PALMOWA     

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000  g. 1200

12 KWIETNIA – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

13 KWIETNIA – czwartek – Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej   

Kraków g. 1700

14 KWIETNIA – piątek – Pamiątka Śmierci Pana Jezusa

Kraków g. 1000  g. 1700

15 KWIETNIA – Wielka Sobota – nabożeństwo

Kraków g. 1700

16 KWIETNIA – NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000

17 KWIETNIA – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Kraków g. 1000

23 KWIETNIA – 1. Niedziela po Wielkanocy

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000  g. 1200

30 KWIETNIA – 2. Niedziela po Wielkanocy     

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000  g. 1200

 

M A R Z E C 2017

Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował starca, tak okażesz swoją bojaźń Bożą: jam jest Pan.            3 Mż 19,32

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

01 marca – środa – Dzień Pokuty i Modlitwy- początek czasu pasyjnego

Kraków g. 1700

05 marca – 1. Niedziela Pasyjna

Wieliczka g. 800   Kraków g. 1000      g. 1200

08 marca – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

12 marca – 2. Niedziela Pasyjna

Wieliczka g. 800   Kraków g. 10       g. 1200

15 marca – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

19 marca – 3. Niedziela Pasyjna

Wieliczka g. 800   Kraków g. 1000    g. 1200

22 marca – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

26 marca – 4. Niedziela Pasyjna

Kraków g. 1000    Zgromadzenie Parafialne

29 marca – środa – tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

L U T Y 2017

Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu.                   Łk 10,5

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

 

05 luty – niedziela – Ostatnia niedziela po Epifanii

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000 g. 1200

12 luty – niedziela – 3. Niedziela przed Postem

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200

19 luty – niedziela – 2. Niedziela przed Postem

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200

26 luty – niedziela – Przedpostna

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000 g. 1200

01 marca – środa – Pierwsze tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 1700

 


S T Y C Z E Ń 2017

Na Słowo twoje zarzucę sieci. Łk 5,5

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41

01 stycznia – niedziela – NOWY ROK

Wieliczka g. 800              Kraków g. 1000   g. 1200

06 stycznia – piątek – ŚWIĘTO EPIFANII

Kraków g. 1000

08 stycznia – niedziela – 1. Niedziela po EPIFANII

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000 g. 1200

15 stycznia – niedziela – 2. Niedziela po EPIFANII

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000 g. 1200

22 stycznia – niedziela –3. Niedziela po EPIFANII

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200   g. 1500 (naboż. rodzinne)

25 stycznia – środa – nabożeństwo ekumeniczne – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Kraków g. 1700

29 styczeń – niedziela – 4. Niedziela po EPIFANII

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000


G R U D Z I E Ń 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku.  Ps 130,6 

04 grudnia – niedziela – 2. Niedziela w Adwencie

Wieliczka g. 800            Kraków g. 1000    g. 1200

07 grudnia – środa – Tygodniowe nabożeństwo adwentowe

Kraków g. 1700

11 grudnia– niedziela – 3. Niedziela w Adwencie

Wieliczka g. 800            Kraków g. 1000    g. 1200

14 grudnia – środa – Tygodniowe nabożeństwo adwentowe

Kraków g. 1700

18 grudnia – niedziela – 4 niedziela w Adwencie

Wieliczka g. 800            Kraków g. 1000    g. 1200

21 grudnia – środa – Tygodniowe nabożeństwo adwentowe

Kraków g. 1700

24 grudnia – sobota – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieliczka g. 800         Kraków g. 1600   g. 2200  (2-gie nabożeństwo wigilijne)

25 grudnia – niedziela – 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Wieliczka g. 800            Kraków g. 1000

26 grudnia – poniedziałek – 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Kraków g. 1000

31 grudnia – sobota – ZAKOŃCZENIE ROKU

Kraków g. 1700

01 stycznia – niedziela – NOWY ROK

Wieliczka g. 800            Kraków g. 1000    g. 1200

L I S T O P A D 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.                      2 p 1,19

01 listopada – wtorek – Pamiątka Świętych Pańskich

Kraków g. 1000

06 listopada – niedziela – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000     g. 1200

11 listopada – piątek – Święto Odzyskania Niepodległości

Kraków g. 1000

13 listopada – niedziela – Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000     g. 1200

20 listopada – niedziela – ostatnia roku kościelnego – NIEDZIELA WIECZNOŚCI

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000     g. 1200

27 listopada – niedziela – 1. Niedziela w Adwencie

Wieliczka g. 800    Kraków g. 1000     g. 1200

30 listopada – środa – 1. Tygodniowe Nabożeństwo Adwentowe

Kraków g. 17:00

PAŹDZIERNIK 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Gdzie jest Duch Pański, tam wolność   2 Kor 3,17

02 października – 19. Niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 1600  (Dziękczynne Święto Żniw)

Kraków g. 1000  (Dziękczynne Święto Żniw)  g. 1200

 09 października – 20. Niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800              Kraków g. 1000 g. 1200

16 października – 21. Niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200

23 października – 22. Niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200

30 października – 23. Niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000   g. 1200

 31 października – poniedziałek – PAMIĄTKA REFORMACJI

Kraków g. 1700

W R Z E S I E Ń 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Bóg rzekł: Miłością wieczną umiłowałem cie, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę   Jr 31,3

04 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej
Wieliczka g. 8:00
Kraków g. 10:00 (nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego), g. 12:00

10 września – sobota

nabożeństwo ekumeniczne na cmentarzu w Łuczanowicach
Łuczanowice g. 12:00

11 września – 16. niedziela po Trójcy Świętej
Wieliczka g. 8:00
Kraków g. 10:00 (nabożeństwo w obrządku ewangelicko-reformowanym), g. 12:00

18 września – 17. niedziela po Trójcy Świętej
Wieliczka g. 8:00, g. 14:00 (nabożeństwo rodzinne na początek roku szkolnego)
Kraków g. 10:00, g. 12:00

25 września – 18. niedziela po Trójcy Świętej
Wieliczka g. 8:00 Kraków g. 10:00, g. 12:00

S I E R P I E Ń 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.                Mk 9,50

 

 

07 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  g. 1200

14 sierpnia – 12. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  g. 1200

21 sierpnia – 13. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800              Kraków g. 1000  g. 1200

28 sierpnia – 14. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800              Kraków g. 1000  g. 1200

 

L I P I E C 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

03 lipca – 6. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

10 lipca – 7. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

17 lipca – 8. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

24 lipca – 9. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

31 lipca – 10. niedziela po Trójcy Świętej

Kraków g. 1000  1200

C Z E R W I E C 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim.                2 Mż 15,2

05 czerwca – 2. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  w obrządku Ewangelicko-Reformowanym  1200

 

12 czerwca – 3. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

 

19 czerwca – 4. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200      1400 – nabożeństwo rodzinne w Wieliczce

 

20 czerwca – poniedziałek – uroczyste zakończenie roku szkolnego

Kraków g. 1700

 

26 czerwca – 5. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka g. 800        Kraków g. 1000  1200

M  A  J 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 1 Kor 6,19

01 maja – 5. niedziela po Wielkanocy (Rogate – Proście ! Mt 7,7a)

Wieliczka 800         Kraków 1000   1200

03 maja – wtorek – Święto Konstytucji 3 Maja

Kraków 1000

05 maja – czwartek – Wniebowstąpienie Pańskie

Kraków 1700

08 maja – 6. Niedziela po Wielkanocy

Wieliczka 800         Kraków 1000   1200

15 maja – niedziela – 1.Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

Wieliczka 800         Kraków 1000   1200

16 maja – poniedziałek – 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

Kraków 1700

22 maja – niedziela – Święto Trójcy Świętej

Wieliczka 800         Kraków 1000   1200     1400 (nabożeństwo rodzinne)

29 maja – 1. niedziela po Trójcy Świętej

Wieliczka 800         Kraków 1000   1200

K W I E C I E Ń 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z  ciemności do cudownej swojej światłości.               1 P 2,9

 

03 kwietnia – 1. niedziela po Wielkanocy

Wieliczka 800   Kraków 1000 1200 

10 kwietnia – 2. niedziela po Wielkanocy

Wieliczka  800  Kraków 1000 1200 

 

17 kwietnia – 3. niedziela po Wielkanocy

Wieliczka  800  Kraków  1000 1200 

 

24 kwietnia – 4. niedziela po Wielkanocy

Wieliczka 800   Kraków 1000 1200 

M A R Z E C 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.          J 15,9

02 marca – środa – Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 17:00

06 marca – niedziela – 4. PASYJNA

Wieliczka g. 8:00     Kraków g 10:00        g. 12:00

09 marca – środa – Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 17:00

13 marca – niedziela – 5. PASYJNA

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00       g. 12:00

16 marca – środa – Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Kraków    g. 17:00

20 marca – niedziela – 6. PASYJNA – NIEDZIELA PALMOWA

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00       g. 12:00

24 marca – czwartek – WIELKI CZWARTEK – Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej

Kraków    g. 17:00

25 marca – piątek – WIELKI PIĄTEK – pamiątka Śmierci Pana Jezusa

Wieliczka g. 16:00   Kraków g. 10:00 g. 17:00

27 marca – niedziela – NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1. Dzień Świąt

    Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00

28 marca – poniedziałek – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 2. Dzień Świąt

Kraków g. 10:00      

L U T Y 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.


Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.    Mk 11,25

07 luty – niedziela – PRZEDPOSTNA 

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00      g. 12:00

10 luty – środa – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek czasu pasyjnego

Kraków g. 17:00

14 luty – niedziela – 1. PASYJNA – (Zgromadzenie Parafialne)

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00

17 luty – środa – nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 17:00

21 luty – niedziela – 2. PASYJNA

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00      g. 12:00

24 luty – środa – nabożeństwo pasyjne

Kraków g. 17:00

28 luty – niedziela – 3. PASYJNA

Wieliczka g. 8:00     Kraków g. 10:00      g. 12:00

 

S T Y C Z E Ń 2016

Zapraszamy na nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58, oraz w kaplicy filiału w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 41.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości,i powściągliwości.  2 Tm 1,7

01 stycznia – piątek – NOWY ROK

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00

03 styczeń – niedziela – 2. PO NARODZENIU PAŃSKIM

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00

06 stycznia – środa – ŚWIĘTO EPIFANII

Kraków g. 10:00

10 stycznia – niedziela – 1. PO EPIFANII

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00

17 stycznia – niedziela – OSTATNIA NIEDZIELA PO EPIFANII

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00

                                                       20 stycznia – środa – nabożeństwo ekumeniczne (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan)                                                                    

                                                                                   Kraków g. 17:00                                                                                              

24 stycznia – niedziela – 3. PRZED POSTEM

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00

31 stycznia – niedziela – 2. PRZED POSTEM

Wieliczka g. 8:00        Kraków g. 10:00 g. 12:00