Parafia

Parafia ewangelicka w Krakowie istnieje od 1557 roku. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione w ogrodzie bonerowskim, za bramą mikołajską. Od roku 1570 na mocy Unii Sandomierskiej (pierwszej inicjatywy ekumenicznej) jesteśmy wspólnotą łączącą dwie konfesje: ewangelicko-augsburska i ewangelicko-reformowaną. Parafia na przestrzeni kilkuset lat zmieniała swą lokalizację. Od 1816 roku parafia ewangelicka mieści się przy ul. Grodzkiej 58. Wspólnota nasza gromadzi się wokół Słowa Bożego i Sakramentów w kościele św. Marcina w Krakowie. Parafia liczy 460 osób, nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święto. Liturgia prowadzona jest w j. polskim (wyjątkowo ze względu na grupy zagraniczne, które odwiedzają Kraków, możliwe jest tłumaczenie na j. angielski lub j. niemiecki).

Pracownicy parafii (duszpasterze, katecheci, pracownicy, współpracownicy):

ks. Roman Pracki – proboszcz
Email: lp.ei1566720062naret1566720062ul@ik1566720062carpr1566720062

ks. Dawid Baron – wikariusz
Email: lp.ei1566720062naret1566720062ul@no1566720062rab.d1566720062iwad1566720062

mgr Izabela Adamczyk-Pagano – katechetka, koordynatorka pracy diakonijnej
Email: ue.te1566720062no@a_1566720062azzi1566720062

dr Joanna Koleff-Pracka – katechetka
Email: lp.ud1566720062e.tah1566720062c@ffe1566720062lok1566720062

Urszula Kozieł – sekretarka
Email: lp.wo1566720062kark.1566720062ycile1566720062gnawe1566720062@aira1566720062lecna1566720062k1566720062

mgr Iwona Czajka – pracownica księgarni, bibliotekarka
Email: moc.l1566720062iamg@1566720062akzdo1566720062rgain1566720062ragei1566720062sk1566720062, lp.wo1566720062kark.1566720062ycile1566720062gnawe1566720062@aket1566720062oilbi1566720062b1566720062

Aleksandra Duda: administratorka nieruchomości Parafii EA w Krakowie
Email: lp.ne1566720062lt@ai1566720062farap1566720062_adud1566720062a1566720062

Małgorzata Pęcak – kościelna
Miłosz Bonar – organista