Parafia

Parafia ewangelicka w Krakowie istnieje od 1557 roku. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione w ogrodzie bonerowskim, za bramą mikołajską. Od roku 1570 na mocy Unii Sandomierskiej (pierwszej inicjatywy ekumenicznej) jesteśmy wspólnotą łączącą dwie konfesje: ewangelicko-augsburska i ewangelicko-reformowaną. Parafia na przestrzeni kilkuset lat zmieniała swą lokalizację. Od 1816 roku parafia ewangelicka mieści się przy ul. Grodzkiej 58. Wspólnota nasza gromadzi się wokół Słowa Bożego i Sakramentów w kościele św. Marcina w Krakowie. Parafia liczy 460 osób, nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święto. Liturgia prowadzona jest w j. polskim (wyjątkowo ze względu na grupy zagraniczne, które odwiedzają Kraków, możliwe jest tłumaczenie na j. angielski lub j. niemiecki).

Pracownicy parafii (duszpasterze, katecheci, pracownicy, współpracownicy):

ks. Roman Pracki – proboszcz
Email: lp.ei1531895691naret1531895691ul@ik1531895691carpr1531895691

ks. Dawid Baron – wikariusz
Email: lp.ei1531895691naret1531895691ul@no1531895691rab.d1531895691iwad1531895691

mgr Izabela Adamczyk-Pagano – katechetka, koordynatorka pracy diakonijnej
Email: ue.te1531895691no@a_1531895691azzi1531895691

dr Joanna Koleff-Pracka – katechetka
Email: lp.ud1531895691e.tah1531895691c@ffe1531895691lok1531895691

Urszula Kozieł – sekretarka
Email: lp.wo1531895691kark.1531895691ycile1531895691gnawe1531895691@aira1531895691lecna1531895691k1531895691

mgr Iwona Czajka – pracownica księgarni, bibliotekarka
Email: moc.l1531895691iamg@1531895691akzdo1531895691rgain1531895691ragei1531895691sk1531895691, lp.wo1531895691kark.1531895691ycile1531895691gnawe1531895691@aket1531895691oilbi1531895691b1531895691

Aleksandra Duda: administratorka nieruchomości Parafii EA w Krakowie
Email: lp.ne1531895691lt@ai1531895691farap1531895691_adud1531895691a1531895691

Małgorzata Pęcak – kościelna
Miłosz Bonar – organista