Parafia « Ewangelicy w Krakowie

Parafia

Parafia ewangelicka w Krakowie istnieje od 1557 roku. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione w ogrodzie bonerowskim, za bramą mikołajską. Od roku 1570 na mocy Unii Sandomierskiej (pierwszej inicjatywy ekumenicznej) jesteśmy wspólnotą łączącą dwie konfesje: ewangelicko-augsburska i ewangelicko-reformowaną. Parafia na przestrzeni kilkuset lat zmieniała swą lokalizację. Od 1816 roku parafia ewangelicka mieści się przy ul. Grodzkiej 58. Wspólnota nasza gromadzi się wokół Słowa Bożego i Sakramentów w kościele św. Marcina w Krakowie. Parafia liczy 460 osób, nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święto. Liturgia prowadzona jest w j. polskim (wyjątkowo ze względu na grupy zagraniczne, które odwiedzają Kraków, możliwe jest tłumaczenie na j. angielski lub j. niemiecki).

Pracownicy parafii (duszpasterze, katecheci, pracownicy, współpracownicy):

ks. Roman Pracki – proboszcz
Email: lp.ei1534590299naret1534590299ul@ik1534590299carpr1534590299

ks. Dawid Baron – wikariusz
Email: lp.ei1534590299naret1534590299ul@no1534590299rab.d1534590299iwad1534590299

mgr Izabela Adamczyk-Pagano – katechetka, koordynatorka pracy diakonijnej
Email: ue.te1534590299no@a_1534590299azzi1534590299

dr Joanna Koleff-Pracka – katechetka
Email: lp.ud1534590299e.tah1534590299c@ffe1534590299lok1534590299

Urszula Kozieł – sekretarka
Email: lp.wo1534590299kark.1534590299ycile1534590299gnawe1534590299@aira1534590299lecna1534590299k1534590299

mgr Iwona Czajka – pracownica księgarni, bibliotekarka
Email: moc.l1534590299iamg@1534590299akzdo1534590299rgain1534590299ragei1534590299sk1534590299, lp.wo1534590299kark.1534590299ycile1534590299gnawe1534590299@aket1534590299oilbi1534590299b1534590299

Aleksandra Duda: administratorka nieruchomości Parafii EA w Krakowie
Email: lp.ne1534590299lt@ai1534590299farap1534590299_adud1534590299a1534590299

Małgorzata Pęcak – kościelna
Miłosz Bonar – organista