Nabożeństwo IDAHOBIT 2020

97006881_183256542864097_3030428610801434624_n

Nasze tegoroczne nabożeństwo przygotowywane było przez wielu ludzi zaangażowanym w inicjatywę wspólnej ekumenicznej modlitwy przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii! Łączą nas Słowa Ewangelii o Jezusie, łączy nas wspólna modlitwa!

Dziękujemy duchownym, wszystkim zaangażowanym w tworzenie muzyki, tekstów, modlitw, całej oprawy naszego nabożeństwa online!

Dziękujemy za współpracę Fundacji Wiara i Tęcza!

Zostańcie z Bogiem!
[czytaj dalej]

4 niedziela po Wielkanocy- Cantate NABOŻEŃSTWO

Dziś radosna niedziela Cantate- Śpiewajcie Panu!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy każda rodzinę, każdy dom.

Kazanie: dk. W. Matloch

Zostańcie z Bogiem!

Porządek nabożeństwa: https://drive.google.com/file/d/1-13JGY9PFh9LTHG6ohd2Rsxv6rN2CPk3/view?usp=sharing

 

Wpłaty na fundusz diakonijny

Bez tytułu

Prosimy o wsparcie funduszu diakonijnego naszej Parafii. Ze środków tych realizowana jest pomoc w zakupie lekarstw oraz zapewnieniu opieki osobom samotnym i chorym.

Diakonia jest nieodłącznym elementem chrześcijańskiej odpowiedzialności za bliźniego.

Wpłat dokonywać prosimy na konto Parafii dopiskiem DIAKONIA- DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO (możliwość odpisania w rocznym rozliczeniu podatkowym)

Nr konta:
[czytaj dalej]

Bratnia Pomoc Gustawa Adolfa 2020

1345a3ee159bb60161f9fb25c5324c11

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę na rzecz funduszu Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa, z którego wspierane są remonty kaplic i kościołów!

https://bpga.luteranie.pl/

Wpłat prosimy dokonywać na konto parafii z dopiskiem BPGA 2020.

Nr konta parafialnego
46 2490 0005 0000 4530 5126 4142

NABOŻEŃSTWO- 3 niedziela po Wielkanocy oraz Święto Konstytucji 3 maja

Bez tytułu
Dziś 3 niedziela po Wielkanocy oraz Święto Konstytucji 3 maja!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Hasło tego dnia: Szczęśliwy naród, którego PAN jest Bogiem, lud, który On wybrał … [czytaj dalej]

2 niedziela po Zmartwychwstaniu- nabożeństwo domowe

pobrane

Dziś druga niedziela po Zmartwychwstaniu niedziela Miłosierdzia Bożego! Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdy dom i każdą rodzinę!
Kazanie: dk. Wiktoria Matloch
Zostańcie z Bogiem!

Porządek nabożeństwa: https://drive.google.com/file/d/1Yb9jdzDMTHgjRb8bEGUlA8fTCYeLlxii/view?usp=sharing

 

1 niedziela po Zmartwychwstaniu

fedac23ff32f9d5b67086eb633762720,750,0,0,0

Dziś pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu!
Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdy dom i rodzinę!

Dziś kazanie ks. dr. Romana Prackiego

Porządek nabożeństwa:

https://drive.google.com/file/d/1qxDHIc8HKX3Gi4ecldSj-ioNl35M_RWC/view?usp=sharing

 

Nabożeństwo czytań EWANGELII O ZMARTWYCHWSTANIU

W drugim dniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy do wspólnej liturgii nabożeństwa według czytań Ewangelii o Zmartwychwstaniu!

Porządek nabożeństwa: https://drive.google.com/file/d/1tMCZF_DU2SIN5L8WYMvYP5–Bspvo6JH/view?usp=sharing

 

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! Nabożeństwo online

ewangelia-na-tym-polega-zmartwychwstanie

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! Dziś z wszystkich zakątków świata dociera do nas radosne poselstwo Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa! Przeżywamy nasze nabożeństwa w domach trwając w jedności Kościoła. Chociaż nie możemy wziąć udziału w zgromadzeniu wiernych to jednak Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie. Zapraszamy do … [czytaj dalej]

WIGILIA PASCHALNA

Dziś Wielka Sobota… ciągle jeszcze brzmią w nas słowa wczorajszego dnia ale pojawiają się też myśli o zmartwychwstaniu, które przed nami. Liturgia złożona jest z dziewięciu czytań, epistoły oraz Ewangelii. Nabożeństwo Nocy Paschalnej jest zwiastowaniem przejścia z mroku do światła, z ciszy i zadumy do radości zmartwychwstania Jezusa.