Polskie Towarzystwo Ewangelickie

 

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) jest świeckim stowarzyszeniem o charakterze społeczno-kulturalnym, działającym w obrębie polskich Kościołów ewangelickich. Historycznie wywodzi się z różnorodnego i bogatego w działania ruchu społecznego w polskim ewangelicyzmie, jaki widoczny był w okresie międzywojennym. Działały wówczas stowarzyszenia społeczne, społeczno-kulturalne, oświatowe, charytatywne, młodzieżowe i różne inne, obejmujące całokształt poza czysto religijnej aktywności polskiej społeczności ewangelickiej. Po ostatniej wojnie czasy stalinizmu przetrwało, jako jedno z kilku zaledwie ewangelickich stowarzyszeń, Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Poznaniu. Jego działalność, tak jak i pozostałych stowarzyszeń tego typu, ograniczać się jednak musiała do wyłącznie parafialnej.

 

W 1983 roku poznańscy działacze zdołali rozszerzyć działalność swego lokalnego dotychczas Towarzystwa na cały kraj. Uchwalono wówczas nowy statut, powołano Zarząd Główny, utworzono Oddziały terenowe. W 1985 roku zwołano do Poznania I Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Następne Walne Zebrania odbyły się w latach 1987 (Bielsko-Biała), 1991 (Wisła-Jawornik), 1995 (Łódź), 1999 (Cieszyn) i 2002 (Katowice). Prezesami PTEw byli w tym okresie mec. Bernard Rozwałka z Poznania, od 1991 do 1999 roku dr Zofia Wojciechowska z Łodzi, w latach 1999-2002 prof. dr hab. Bogdan Zeler z Katowic. Obecnie prezesem jest inż. Józef Król z Jaworza.

 

Działalność Towarzystwa opiera się na działalności Oddziałów. Zarząd Główny zajmuje się koordynacją pracy, reprezentowaniem na zewnątrz, a także organizacją imprez, których skala przekracza możliwości Oddziałów. Zorganizowano dwukrotnie Światowe Zjazdy Polaków Ewangelików w Warszawie (1994, 1996), wydawane było w latach 1989-1996 pismo ?Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki?. Ten miesięcznik, którego redaktorem naczelnym była dr Zofia Wojciechowska, wniósł ogromny wkład w rozwój dyskusji wewnątrz ewangelicyzmu na temat własnej tożsamości, dorobku kulturowego, a przede wszystkim przyczynił się do aktywizacji szerszych rzesz inteligencji ewangelickiej. W 1996 roku pismo ze względu na trudności finansowe przeszło do prywatnego wydawnictwa FHG Tondera.

 

Siedziba PTEw została w 1997 roku przeniesiona z Poznania do Katowic. Oddziały terenowe działają w różnych miejscowościach kraju, na ogół na bazie miejscowych parafii ewangelicko-augsburskich dysponujących odpowiednimi warunkami lokalowymi. Poszczególne Oddziały przejawiały w różnych okresach czasu różną aktywność, niektóre już ją zawiesiły, ale inne dopiero się tworzą.

 

(Tekst z http://www.ptew.org.pl, więcej na stronie: http://www.ptew.org.pl/o-nas/)

 

Z historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Krakowie

Próby założenia Oddziału były czynione w latach 1980/81, zebrano deklaracje członkowskie (47) lecz stan wojenny „ zniweczył” te działania, deklaracje zostały zdeponowane w kancelarii parafialnej. Wobec zawieszenia działalności wszelkich stowarzyszeń porzucono myśl o założeniu Oddziału.

Z końcem lat 80-tych dzięki kontaktom Józefa Urbańczyka nawiązano łączność z Prezesem Bernardem Rozwałką i Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu i po zebraniu założycielskim Oddziału wystosowano pismo z prośbą o powołanie w Krakowie Oddziału PTEw.

Dnia 26 maja 1990 r. Zarząd Główny PTEw uchwalił powołanie Oddziału w Krakowie, obejmującym swoim działaniem teren miasta Krakowa i województwa krakowskiego. Wyciąg z protokółu przekazano do Oddziału we wrześniu 1990, co umożliwiło rejestrację w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Powołano Zarząd Oddziału PTEw w składzie:

Przewodniczący – Józef Urbańczyk

Sekretarz – Albert Kunz ( od 11.1990 – Irena Kolano)

Skarbnik – Irena Kolano (od 11.1990)- Maciej Godfrejów)

Członkowie – Maciej Godfrejów (od 11.1990 Janusz Wiewiórka )

– Jacek Giernat

 

W dniu 9.02.1991 przedstawiono

„Ramowy Program Działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego” (tekst z oryginału)

1. Pogłębianie wspólnoty polskich ewangelików w warunkach diaspory

2. Odwiedzanie osób samotnych (szczególnie poza Krakowem).

3. Zapoznawanie społeczeństwa polskiego z tradycjami reformacji i znaczeniem kościoła ewangelickiego w RP.

4. Otaczanie zainteresowaniem dzieci ewang. w szkołach.

5. Działalność zespołu chóralnego w kraju oraz nawiązywanie kontaktów z zespołami zagranicznymi.

6. Organizowanie prelekcji, odczytów i koncertów o różnej tematyce.

7. Współdziałanie z działalnością charytatywną kościoła i wspieranie jego potrzeb.

8. Publikacje związane z ewangelicyzmem na Ziemi Krakowskiej.

9. Próby kontaktów z różnymi kościołami i związkami wyznaniowymi w RP i innych krajach.

10. Gromadzenie i ochrona materiałów archiwalnych i pamiątek historycznych z dziejów polskiego ewangelicyzmu.

 

Po czteroletniej kadencji na walnym zebraniu w dniu 18.09.1994 dokonano wyboru nowego Zarządu.

Przewodniczący – Maciej Godfrejów

Sekretarz – Zuzanna Kret ( po jej rezygnacji obowiązki Stefan Sykutowski)

Skarbnik – Bogusław Wisniewski

Członkowie – Janusz Wiewiórka

– Bohdan Hyla

 

Komisja Rewizyjna:

Zofia Pulit

Maria Drozd

Stefan Kozieł

Irena Kolano

 

Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Katowicach

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach

 

zapraszają na kolejne spotkanie,

którego gościem będzie


Roman Warzecha

(przewodniczący Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr)

 

 

 

Związek Ślaskich Kół Śpiewaczych

 

korzenie a rzeczywistość

w roku 105 – lecia

Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr

 

 

19 maja 2015 r.

(wtorek), godz. 17.00

 

Sala parafii ewangelickiej w Katowicach

ul. Warszawska 18

 

 

 


ŚLADAMI JANA HUSA – CZECHY

CIESZYN ● TABOR ● PRAGA – BIAŁA  GÓRA  ● MLADA BOLESLAV●HERRNHUT

 

termin: 31.03 – 2.04.2017

 

 

1 dzień  /31.03 piątek

Zbiórka o godz. 6.00, wyjazd do CZECH, przyjazd do Cieszyna-spacer po mieście, przejazd do Taboru – zwiedzanie Ratusza z Muzeum Husyckim, przejazd do hotelu w okolicach Pragi, obiadokolacja, nocleg. /160+350 +170/km

 

2 dzień /1.04 sobota

Śniadanie, zwiedzanie: Praga – Kaplica Betlejemska, Kościół Św. Marcina w Murze, Ratusz Nowomiejski, Uniwersytet Karola, Rynek Staromiejski z pomnikiem Jana Husa, Hradczany,Biała  Góra – pomnik upamiętniający wojnę 30-letnią, Letohradek Hvezda – wystawa, Witkowa Góra – pomnik Jana Żiżki, obiadokolacja, nocleg. /100 km/

 

3 dzień / 2.04 niedziela

Śniadanie, przejazd do Mlada Boleslaw –zwiedzanie Fabryki Skody, przejazd do Herrnhut – zwiedzanie: Kościół Braci Morawskich, cmentarz Boża Rola, pałac hr. Zinzerdorfa, wyjazd do Polski, na trasie – obiadokolacja, powrót w późnych godzinach wieczornych. /70 + 100 + 480/km

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 

CENA: 790 PLN/os.

 

 

Cena obejmuje:

transport autokarem (DVD, WC, kawobar, klima), 2 noclegi w hotelach / pokoje 2-,3-, 4- osobowe/,

2 śniadania, 3 obiadokolacje, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL+ Bagaż

 

 

Cena nie obejmuje:

kosztów zwiedzania: Tabor – Muzeum Husyckie – 40 KC, Letohradek Hvezda– Muzeum – 70 KC, Mlada Boleslav – Fabryka Skody – z polskim przewodnikiem –ok. 400 KC,

Praga – Hradczany – 250 KC, Kaplica Betlejemska – 60 KC

 

 

Telefon kontaktowy: Bogusław Tondera 791 038 899

 

Wyjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie we współpracy z:

 

Biuro Podróży Planeta s.c.

  1. Miodowa 26/2.14A, 31-055 Kraków

tel/faks: +48 12 422-03-34, 501 385748

e-mail: moc.l1519530741iamg@15195307411aten1519530741alppb1519530741

mBank –  numer konta: 60 1140 2017 0000 4102 0756 3291


ŚLADAMI MARCINA LUTRA – NIEMCY

 

WITTENBERGA● EISLEBEN● ERFURT● WARTBURG● MIŚNIA● LIPSK●DREZNO

 

 

TERMIN: 15-18.06.2017

 

 

1 dzień  /15.06 czwartek

 

Zbiórka o godz. 6.00, wyjazd do Niemiec, przyjazd do Wittenbergi – zwiedzanie kościoła zamkowego, przejazd do hotelu –w okolicach Eisleben- obiadokolacja, nocleg. /680+110/ km

 

2 dzień /16.06 piątek

Śniadanie, zwiedzanie domów Marcina Lutra w Eisleben,  następnie przejazd do Erfurtu – zwiedzanie uniwersytetu i Klasztoru Augustianów, następnie do Wartburga –zwiedzanie średniowiecznego zamku – obiadokolacja, nocleg. /170km/

 

3 dzień /17.06 sobota

Śniadanie, przejazd do Miśni – zwiedzanie fabryki porcelany, przejazd do Lipska – zwiedzanie starego miasta: Kościół św. Tomasza z nagrobkiem Jana Sebastiana Bacha, Muzeum Bacha; Pomnik Bitwy Narodów, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. /40+ 200/ km

 

4 dzień  /18.06 niedziela

Śniadanie, przejazd do Drezna – zwiedzanie Manufaktury Volkswagena, zwiedzanie miasta, wyjazd do Polski; na trasie obiadokolacja. Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych. /120 + 640/ km

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 

CENA: 1290 PLN/os.

 

 

Cena obejmuje:

transport autokarem (DVD, WC, kawobar, klima), 3 noclegi w hotelach / pokoje 2-,3-, 4- osobowe/,

3 śniadania (kontynentalne), 3 obiadokolacje, 1 posiłek tranzytowy, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL+ Bagaż

 

Cena nie obejmuje:

kosztów zwiedzania – Kościół Zamkowy w Wittenberdze – 2-4 euro, Domy Martina Lutra w Eisleben –

6 euro, Zamek Wartburg – 8 euro, Miśnia: muzeum + fabryka porcelany – 8 euro, Lipsk:  Muzeum J.S. Bacha – 6 euro, Manufaktura Volkswagena – 10 euro

 

 

Telefon kontaktowy: Bogusław Tondera 791 038 899

 

 

Wyjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie we współpracy z:

 

Biurem Podróży Planeta s.c.

  1. Miodowa 26/2.14A, 31-055 Kraków

tel/faks: +48 12 422-03-34, 501 385748

e-mail: moc.l1519530741iamg@15195307411aten1519530741alppb1519530741

mBank –  numer konta : 60 1140 2017 0000 4102 0756 3291

 

 

 


 

ŚLADAMI JANA KALWINA – SZWAJCARIA

AUGSBURG ● ZURYCH ● GENEWA ● NEUCHATEL ● BAZYLEA ● DORNACH ● STRASBOURG

 

 

termin: 29.10-4.11.2017

 

1 dzień/29.10 niedziela 

Zbiórka o godz. 6.00, wyjazd do Niemiec, przyjazd do Augsburga – wieczorny spacer, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. /940 km/

 

2 dzień/30.10 poniedziałek

Śniadanie, przejazd do Sankt Gallen  – zwiedzanie biblioteki opactwa, następnie do Zurychu – zwiedzanie Grossmuenster i Kappel Am Albis, obiadokolacja, nocleg. /200+120/km

 

3 dzień/31.10 wtorek

Śniadanie, przejazd do Genewy – zwiedzanie:

Katedra św. Piotra, Audytorium Kalwina, Muzeum Reformacji, Mur Reformatorów, Cmentarz Królewski z grobem Kalwina, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. /300+20/ km

 

4 dzień/1.11 środa

Śniadanie, zwiedzanie Instytutu CERN, przejazd do Lozanny – zwiedzanie, przejazd do Neuchatel –pomnik Wilhelma Farela, obiadokolacja, nocleg. /20+90+140/km

 

5 dzień/2.11 czwartek

Śniadanie, przejazd do Bazylei – zwiedzanie: Uniwersytet, Muzeum Sztuki / XVI – XX w. /następnie  Dornach: Goetheanaum /siedziba Towarzystwa Antropozoficznego/, przejazd do Strasburga – obiadokolacja i nocleg. /140+160/ km

 

6 dzień/3.11 piątek

Śniadanie, zwiedzanie Strasburga: budynki Instytucji Europejskich, Kościół Św. Tomasza, Katedra Notre Dame, Kościół Św. Tomasza, Dzielnica Petite France, wyjazd do Polski, obiadokolacja na trasie, nocny przejazd./1280 km/

 

7 dzień/4.11 sobota  

Powrót w godzinach porannych.

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 

CENA: 1990 PLN/os.

 

Cena obejmuje:

transport autokarem (DVD, WC, kawobar, klima), 5 noclegów w hotelach / pokoje 2,3,4, osobowe/,

5 śniadań (kontynentalnych), 6 obiadokolacji, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL+ Bagaż

Cena nie obejmuje: kosztów zwiedzania

 

Telefon kontaktowy: Bogusław Tondera 791 038 899

 

Wyjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie we współpracy z:

 

Biurem Podróży Planeta s.c.

  1. Miodowa 26/2.14A, 31-055 Kraków

tel/faks: +48 12 422-03-34, 501 385748

e-mail: moc.l1519530741iamg@15195307411aten1519530741alppb1519530741

mBank –  numer konta : 60 1140 2017 0000 4102 0756 3291