Ślub

Narzeczeni w naszej Parafii zastanawiają się, jakich formalności należy dokonać, aby najszczęśliwszy dzień w życiu odbył się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Krakowie lub w filiale w Wieliczce. Chcąc wyjść im naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

 

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?
Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Narzeczeni sami wybierają księdza, którego proszą o udzielenie ślubu.

Jakie dokumenty cywilne należy złożyć?
1. Ślub Kościelny ( ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):

– odpis Aktu Ślubu z USC

2. Ślub Konkordatowy ( ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):

– dokumenty (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia (ważne 3 miesiące). Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Te dokumenty ważne są również 3 miesiące, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej.

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii.

Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty kościelne należy złożyć?
– Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

Czy potrzebne są dane świadków?
Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

Czy świadek musi być ewangelikiem?
Nie. W Przypadku ślubu konkordatowego parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii (należą do innej, bądź jedno z nich jest innego wyznania)?
Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Co z zapowiedziami?
Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Obowiązki po ślubie?
Uczestnictwo w życiu Kościoła, modlitwa, chrześcijańskie wychowanie dzieci, składki kościelne.

A kiedy spotkać się z księdzem? I czy odbywa się w Parafii przygotowanie?
Ksiądz wyznacza termin spotkania.

Co dzieje się na spotkaniach z księdzem?
W czasie spotkania ksiądz omawia aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

Przygotowanie kościoła – kwiaty, oprawa muzyczna itp.?
Wystrój kościoła (dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z kościelnym oraz z innymi nowożeńcami, którzy mają ślub w tym samym dniu. Na specjalne życzenie organista zagra wybraną pieśń.