Klub Seniora

Klub Seniora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie został otwarty w sierpniu 2010 roku. Miejscem przeznaczonym na spotkania Klubu jest Punkt Diakonijny, zaaranżowany z myślą o dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwsze, oficjalne spotkanie Klubu odbyło się 19 września 2010 roku i zgromadziło blisko 50 osób.

Spotkania Klubu odbywają się zwykle co dwa tygodnie, w niedzielę, po nabożeństwie głównym, kiedy starsi parafianie i parafianki przybywają do kościoła. Raz w miesiącu ma miejsce spotkanie urodzinowe (w tygodniu). Ponadto istnieje możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, organizowane są wycieczki i wyjazdy dla seniorów. Kilka wycieczek po Krakowie było realizowanych we współpracy z p. Aleksandrą Rzońcą z Akademii Żakowskiej, jedno spotkanie przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Senior na Czasie.

Spotkania niedzielne gromadzą około 20 osób. Ich tematyka jest różnorodna, poprzez spotkania ze specjalistami (lekarz geriatra, farmaceuta, dietetyk, radca prawny itp.), wspomnieniowe (wspomnienia z dzieciństwa i młodości, wspomnienia osób, które zmarły, wspomnienia z wyjazdów) i inne (prezentacje książek, spotkania z autorami itp.).

W ramach Klubu prowadzone są bezpłatne indywidualne zajęcia obsługi komputera i Internetu oraz kurs języka angielskiego dla początkujących. Aktualnie uczestnicy Klubu mogą również skorzystać z bezpłatnych koncertów w Filharmonii Krakowskiej (wykupiony karnet).

Osoby związane z Klubem dyżurują w nim popołudniami (dwa razy w tygodniu), co daje także okazję do spotkań nieformalnych.

Równocześnie działalność Klubu stała się inspiracją do kontaktów międzypokoleniowych w zborze. Uaktywnieni przez Klub seniorzy zaproponowali różne formy działalności i spotkań dla dzieci i młodzieży (np. wykonywanie obrazów z suchych kwiatów, opowieści o minerałach, opowieści historyczne, Klub Odkrywcy), które są w trakcie realizacji lub w planach. Postanowili też zrobić coś dla innych, czego przejawem jest chociażby inicjatywa zbiórki odzieży dla Punktu Wydawania Odzieży w Katowicach i zbieranie plastikowych nakrętek.

Klub spełnia funkcję integrującą osoby starsze wyznania ewangelickiego, choć także pojawiają się zapraszani przez nich znajomi. Miejsce jest niezwykłą okazją do spotkania się osób, które znają się z niedzielnych nabożeństw, ale czasem niewiele o sobie wiedzą. Klub daje siłę słabszym i sprawia, że ludzie zaczynają się otwierać, dzielić swoimi problemami, informować się nawzajem o potrzebie pomocy. Pozwala również uzyskać wiedzą na różne tematy, umożliwia kontakt ze specjalistami, daje okazję do samorozwoju. Osoby starsze w zborze przestały być tylko bezimiennymi postaciami, uczestniczą w wydarzeniach parafialnych, nie obawiają się spotkań międzypokoleniowych, wychodzenia na zewnątrz. Wielu seniorów dzięki Klubowi może rozwijać swoje pasje, dzielić się nimi, wracać do wcześniejszych zainteresowań, odzyskują wiarę w siebie i w swoje możliwości.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska