Aktywności

Nabożeństwa
Nabożeństwa w kościele św. Marcina w Krakowie przy ulicy Grodzkiej odbywają się w każdą niedzielę i święto. Niedzielne nabożeństwo o g. 10.00 i 12.00 jest nabożeństwem o charakterze wysokokościelnym, na którym przy akompaniamencie organ śpiewamy tradycyjne chorały ewangelickie. W centrum liturgii swoje miejsce ma kazanie/homilia oraz wieczerza/eucharystia. Komunia w kościele ewangelickim udzielana jet zawsze pod dwiema postaciami (chleb i wino). Przystępując do komunii w naszej społeczności, mogą Państwo skorzystać z małych kieliszków do osobistego użycia lub przyjąć Krew Jezusa Chrystusa tradycyjnie, ze wspólnego kielicha. Chleb komunijny (komunikant) jest udzielany na rękę lub tradycyjnie, do ust. W nabożeństwach może wziąć udział każdy, kto odczuwa taką potrzebę.
Podczas liturgii głównego nabożeństwa o g. 10.00 odbywa się szkółka niedzielna dla dzieci. Jest to równoległe nabożeństwo dla najmłodszych w dwóch grupach wiekowych 3 – 7 lat oraz 8 – 11 lat. Dzieci pod opieką katechetów i opiekunów udają się do sali parafialnej/punktu katechetycznego przy ul. Grodzkiej 60 po Liturgii Słowa zakończonej Wyznaniem Wiary. Rodzice zainteresowani przebiegiem szkółki niedzielnej są mile widziani.
W kościele znajdziecie Państwo śpiewniki, a na ścianach tablice z kolejnymi numerami pieśni. Ważne aby pamiętać, iż podane numery nie są numerami stron lecz pieśni. Nasi parafianie chętnie pomogą Państwu w odnalezieniu odpowiedniego porządku liturgicznego. Podczas nabożeństwa okazjonalnie wykonywane są kantaty Jana Sebastiana Bacha.

Szkółki Niedzielne
Szkółki prowadzone są w trzech grupach wiekowych 3-6, 7-9 oraz grupa starsza. Jest to katecheza dla dzieci prowadzona równolegle z głównym niedzielnym nabożeństwem o godzinie 10.00. W trakcie szkółki dzieci uczą się i śpiewają pieśni z przedszkolnego repertuaru religijnego. W trakcie katechizacji dzieci poznają historie biblijne opowiadane w formie rysunkowej za pomocą flanelografu, metody Godly Play opartej na pedagogice Marii Montessori oraz jako studium biblijne. Szczególnie zachęcamy rodziców, którzy nie spotkali się jeszcze z taką formą religijnego wychowania dzieci – daje ona możliwość przeżycia niedzielnego nabożeństwa całej rodzinie bez nudy. Nasi katecheci doskonale zagospodarują energię każdego dziecka, przekazując w przystępny i zabawowy sposób podstawowe prawdy wiary.

Lekcje Religii
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie prowadzi Międzyszkolny Punkt Katechetyczny, nad którym pieczę sprawuje Szkoła Podstawowa nr 16 mieszcząca się przy ul. Dietla. Zajęcia odbywają się w małych kilkuosobowych grupach w miłej atmosferze w pomieszczeniach parafialnych przy ul. Grodzkiej 60 na pierwszym piętrze w godzinach popołudniowych. W trakcie zajęć rodzice mogą korzystać z biblioteki. Oceny z katechezy ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów (mgr Izabela Adamczyk-Pagano, dk. Wiktoria Matloch) honorowane są i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Parafia prowadzi również lekcje nauczania katechetycznego w Prywatnej Szkole Podstawowej im. M. Reja oraz w VII Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja. Za lekcje religii ewangelickiej odpowiedzialny jest Pan Filip Lipiński.

Wizyty domowe
Odwiedziny domowe: ks. prob. Łukasz Ostruszka, Pan Filip Lipiński i Pani Krystyna Laskowska

Pastorzy, pracownicy diakonijni i wolontariusze prowadzą swoją działalność nie tylko na terenie parafii, ale gotowi są odwiedzić Państwa także w Waszym domu. Szczególnie tą formą opieki otaczamy seniorów oraz osoby niepełnosprawne pozostające w swoich domach lub przebywające w szpitalach. Niejednokrotnie spotykamy się także z prośbami o odwiedziny i możliwość porozmawiania o wierze w domowej atmosferze poza parafią. Nasi duchowni i świeccy pracownicy i współpracownicy są do Państwa dyspozycji – jeśli pragniecie Państwo takiego spotkania, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.