Modlitwa o Włochy – 12.11.2023

12 listopada – modlitwa o Włochy

Miłosierny Boże, Łaskawy Ojcze, przychodzimy dziś przed Twe oblicze, w ten niedzielny poranek z ufną modlitwą za nasze siostry i braci z półwyspu apenińskiego.

Pragniemy dziś łączyć się w modlitwie z naszymi współwyznawcami z  diasporalnego Kościoła Luterańskiego z Włoch. Dziękujemy Ci Boże za ich ogromne świadectwo i zaangażowanie w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Dlatego prosimy Ciebie, abyś wzmocnił ich wiarę i dodał sił do dalszych działań na rzecz drugiego człowieka i Tobie Boże na chwałę.

W sposób szczególny chcemy dziś również modlić się za wszystkich tych, którzy cierpią w wyniku kryzysu migracyjnego. Pozwól odnaleźć pokój tym, którzy szukają schronienia i pomocy. Jednocześnie dopomóż powstrzymać tych, którzy na krzywdzie i cierpieniu zdobywają fortuny.

Niech Twój Święty Duch prowadzi nas wszystkich, dodaje mądrości i roztropności byśmy potrafili znaleźć właściwe wyjście i odpowiedzi na kryzysy współczesnego świata. Amen

Sytuacja we Włoszech

Włochy zamieszkuje prawie 60,5 miliona mieszkańców. Ponad 87% Włochów to rzymscy katolicy. Protestanci różnych denominacji stanowią niespełna 1% wyznawców. Blisko 6% Włochów deklaruje brak przynależności religijnej. Jest to związane z silnymi wpływami partii komunistycznej w północnej części Italii. Państwo włoskie przechodzi transformację polityczną. Zwycięstwo skrajnej prawicy oraz narastający kryzys migracyjny rodzi różnorodne napięcia. Zdarzają się nawet przestępcze działania skierowane przeciw uchodźcom i ludziom znajdującym się w skrajnym ubóstwie. 

Ewangelicko-Luterański Kościół Włoch skupia 7 tysięcy wiernych w 15 ośrodkach. Włoscy luteranie mocno i otwarcie angażują się w pomoc uchodźcom, w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Ciekawą inicjatywą jest duszpasterstwo turystyczne – akcja nakierowana na wypoczywających w Italii luterańskich turystów z Niemiec.

Źródło: luteranie.pl

Źródło zdj: https://www.chiesaluterana.it/

Komentowanie niedozwolone.