Modlitwa o Wielką Brytanię – 05.11.2023

5 listopada – modlitwa o Wielką Brytanię

Boże Wszechmogący, patrzysz na Wielką Brytanię z sercem pełnym miłości i troski. Dziękujemy Ci za jej mieszkańców, z których każdy jest dla Ciebie drogocenny. Dziś przychodzimy do Ciebie w modlitwie za Wielką Brytanię. Patrzymy z troską na zmiany w życiu duchowym tego kraju, na sceptycyzm wobec wiary. Błagamy Cię, Boże, o nawrócenie serc tych, którzy oddalają się od Ciebie. Otwórz ich oczy na Twoją prawdę i miłość, niech doświadczą Twojej bliskości i zrozumieją, że zawsze są mile widziani w Twoim domu.

Modlimy się za luteranki i luteran w Wielkiej Brytanii. Niech Duch Święty napełnia ich dusze zapałem do głoszenia Ewangelii i miłością do wszystkich ludzi. Błogosław Luterańskiemu Kościołowi w Wielkiej Brytanii, niech będzie miejscem spotkania dla ludzi różnych narodowości, języków i kultur. 

Prosimy Cię, Boże, abyś otaczał Wielką Brytanię swoją łaską i miłosierdziem. Niech każdy obywatel tego kraju doświadczy Twojej miłości. O to wszystko prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo zamieszkuje ponad 67 milionów ludzi. Około 71% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie. Ze względu na historyczne dziedzictwo angielskiej Reformacji w kraju istnieją dwa Kościoły państwowe: Kościół Anglii oraz Kościół Szkocji (prezbiteriański). Mimo wyraźnej konfesjonalizacji państwa, chrześcijaństwo XXI wieku zdaje się być w odwrocie. Systematycznie spada udział Brytyjczyków w nabożeństwach niedzielnych, blisko 20% z nich deklaruje ateizm, niewiarę w Boga.

Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii liczy 1500 wiernych. Nabożeństwa prócz języka angielskiego prowadzone są także w języku polskim, chińskim, norweskim i suahili. Wśród luteran mieszkających w Wielkiej Brytanii pracują również Polacy, a ks. Paulina Hławiczka-Trotman została niedawno wybrana biskupem tego Kościoła.

Źródło: luteranie.pl

Źródło fotografii: Lutheran Church in Great Birtain

Komentowanie niedozwolone.