Ogłoszenia parafialne – 22. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 05.11.2023

Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.”   1 J 5,4

Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka, mgr teol. Filip Lipiński

NABOŻEŃSTWA:

3. Niedziela przed końcem roku kościelnego (12.11.2023)
Wieliczka – godz. 8:00
Kraków – godz. 10:00
(po nabożeństwie kawiarenka zborowa – sala Diakonii, ul. Grodzka 62)
Kraków – godz. 12:00
(nabożeństwo rodzinne)
Kraków – godz. 19:00

OGŁOSZENIA

1. Terminarz spotkań tygodniowych:
• W listopadzie odbędą się dwa spotkania kręgu modlitewno-medytacyjnego: pierwsze 6 listopada, a drugie 20
listopada, zawsze o 18:30. Później przechodzimy w tryb rekolekcyjny.
• Zapraszamy na kolejne spotkanie studenckie, które odbędzie się 13 listopada o godz. 19:30 w Drukarni.
• Próba chóru parafialnego w środę o godz. 18:00 w sali Diakonii.
• Kolejne Spotkanie z Wiarą dla osób zainteresowanych Kościołem (grupa 3) odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz.
18:00 w sali Diakonii. Pierwsze zajęcia dla grupy 4 zaplanowane są na 16 listopada.
• Spotkanie kręgu srebrnej generacji odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 16:00 w sali Diakonii.
• Godzina biblijna w czwartek o godz. 17:00 w sali okrągłego stołu.
• Młodzieżówka zaprasza na spotkanie w piątek o 18:00 w sali Diakonii.
• Próby chórku dziecięcego zgodnie z informacjami przekazywanymi rodzicom na grupie na WhatsApp.
• Spotkania konfirmantów i lekcje religii w punkcie katechetycznym odbywają się według stałego harmonogramu.
2. Zapraszamy na tegoroczne adwentowe Rekolekcje Internetowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 27 listopada
o godz. 18:30 (potrwa do 20:15). Spotkania online odbywać się będą co tydzień, a ostatnie zaplanowane jest w realu. Zapisy
w kancelarii parafialnej lub mailowo pod adresem lp.ei1709562290naret1709562290ul@wo1709562290kark1709562290. Osobami odpowiedzialnymi za projekt są Joanna i Piotr
Passowiczowie, Krzysztof Pawlak i Radosław Pociask. Opiekę duszpasterską zapewniają ks. Łukasz Ostruszka i Filip Lipiński.
3. Nasza Parafia organizuje wyjazd na Jesienną Konferencję Kobiet „Widzieć Jezusa”, która odbędzie się w sobotę 11.11.2023 r.
w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie. Wyjazd planowany jest o godz. 7:30 (miejsce zbiórki podamy w późniejszym terminie),
a powrót ok. 16:00. Koszt wyjazdu (po dofinansowaniu ze środków Parafii) wynosi 20 zł. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej lub
mailowo pod adresem lp.ei1709562290naret1709562290ul@wo1709562290kark1709562290. Koordynatorką wyjazdu jest Danuta Marek.
4. Zachęcamy do udziału w akcji „Prezent pod choinkę”, którą organizuje Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła i Diakonia Polska.
Jak co roku chcemy zebrać prezenty dla dzieci w najbardziej potrzebujących miejscach w Ukrainie, Rumunii, Bułgarii i na
Białorusi. Prezenty można dostarczać do kancelarii parafialnej do poniedziałku 13 listopada. Szczegóły akcji na plakatach
i w ulotkach.
5. Hanna Tyrańska z naszej grupy młodzieżowej weźmie udział w grudniu w misji pomocowej w Ukrainie organizowanej przez
harcerstwo. Zamierza dostarczyć pomoc świąteczną do obwodu Chmielnickiego i wspólnie przeżyć święta z miejscowymi.
Zwraca się więc do nas z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu potrzebnych artykułów – makaronów, herbaty, kaszy i innych
artykułów spożywczych, a także zabawek dla dzieci. Komisja ds. dobroczynności działająca w ramach Rady Parafialnej
przychylnie odpowiedziała na ten wniosek i ogłasza zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone zostaną na ten cel. Ofiary można
przekazywać na listę w kancelarii parafialnej do końca listopada.
6. W związku z nadchodzącą zimą i tragiczną, skomplikowaną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ogłaszamy zbiórkę ofiar na
pomoc, którą chcemy dostarczyć organizacjom służącym na miejscu – planujemy wspomóc m.in. inicjatywy Diakonii Polskiej
i warszawskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Lista, na którą można wpłacać ofiary, wystawiona jest w kancelarii
parafialnej. Inicjatorami zbiórki są nasi parafianie Beata Pietras i Łukasz Laxy. Wniosek popiera komisja ds. dobroczynności.
7. W ostatnią niedzielę zebraliśmy w naszym kościele ofiarę w wysokości 752 zł, a w Święto Reformacji 322 zł. Za każdy dar
dziękujemy.

Komentowanie niedozwolone.