Synod Kościoła zakończył kadencję

W dniach 14-16 października 2022 r. odbyła się w Wiśle Malince ostatnia sesja XVI kadencji Synodu Kościoła. Synod na zaproszenie tamtejszej Parafii gościł w nowo wybudowanym Centrum Parafialnym, którego budowę wsparto decyzją Synodu. Członkowie Synodu mogli zapoznać się z efektami prac, a także uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie i spotkać się z parafianami.

Miniona kadencja Synodu zapisała się w historii z wielu powodów. Synod Kościoła musiał sprostać problemom, jakie przyniosły ze sobą pandemia COVID-19, kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, czy wojna w Ukrainie. Była to także najdłuższa kadencja w historii naszego Kościoła ponieważ trwała sześć lat.

Synod minionej kadencji podjął szereg decyzji, które były istotne dla funkcjonowania naszego Kościoła jako całości, w tym przeprowadził wybory Biskupa Kościoła, ustanowił  Fundusz Rozwojowy Kościoła, wprowadził nowe regulacje dotyczące danych osobowych, a także podjął decyzję o zmianie prawa kościelnego w zakresie dopuszczeniu kobiet do ordynacji prezbiterskiejj. Ta ostatnia zmiana umożliwiła m.in. ordynację  byłej wikariusz naszego zboru ks. Wiktorii Matloch.

Warto również odnotować dokonaną na wniosek delegatów Diecezji Katowickiej zmianę Pragmatyki Służbowej uelastyczniającą zasady wyboru rodziców chrzestnych, która to decyzja ma ogromne znaczenie praktyczne, również dla wielu członków naszej lokalnej społeczności. 

Po wielu latach przerwy mieliśmy przedstawiciela naszej Parafii w Synodzie Kościoła. Funkcję przewodniczącego komisji prawnej Synodu Kościoła pełnił mec. Jakub Cebula, któremu serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz naszego Kościoła. 

Fot. Zwiastun Ewangelicki

Komentowanie niedozwolone.