Modlitwa o Malawi – 20.11.2022

20 listopada 2022 r. – modlitwa o Malawi

Panie Jezu Chryste, tak wiele nas od Ciebie oddala: puste dążenie, błahe radości, zgryzoty bez znaczenia. Tak wiele nas odstrasza: pycha zbyt nikczemna, aby przyznać, że prosimy o pomoc; tchórzliwa obawa przed niebezpieczeństwem, która wiedzie do zguby; cierpienie, które znosimy w imię grzechu, a które unika świętego oczyszczenia tak, jak chory unika lekarza. Jednak Ty jesteś siłą ponad wszystko, dlatego przyciągnij nas mocniej ku Sobie.

Dzisiaj prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie dla chrześcijan w Malawi, a szczególnie dla wielu zaangażowanych luteran, którzy mieszkają w tym kraju. Prosimy wspieraj ich w działaniach i pomóż poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nimi stoją.

Odkąd zstąpiłeś na ziemię, by ocalić zgubionych i zniewolonych, nazywamy Cię naszym Zbawicielem i Odkupicielem – to Twoje dzieło, w którym nie ustaniesz, aż do skończenia świata. A ponieważ Ty tak powiedziałeś, przeto tak się stanie – Ty, który wstąpiłeś na niebiosa, przyciągnij nas ku sobie. Amen

Sytuacja w Malawi

Republikę Malawi zamieszkuje ponad 19 milionów ludzi. 77% z nich wyznaje chrześcijaństwo.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Malawi powstał w 1982 r. i liczy 110 tysięcy wiernych skupionych w 72 parafiach i stacjach misyjnych.

Kościół prowadzi 13 szkół podstawowych, 1 szkołę średnią, świecki ośrodek szkoleniowo-zawodowy. Prowadzi również Centrum Zdrowia w Madisi i Mobilne Kliniki Zdrowia, po jednej w każdym regionie kraju.

Ze względu na strukturalne ubóstwo i głód Kościół zorganizował 120 ośrodków żywienia na terenie całego kraju. Jest też mocno zaangażowany w programy profilaktyki Malarii, AIDS, w edukację związaną ze zmianami klimatycznymi i ekologią. Oprócz pracy diakonijnej prowadzi działania mające na celu poprawę warunków sanitarnych, zaopatrzenia w wodę. Aktywnie wspierana jest akcja wiercenia studni i ujęć wody, oraz edukacja rolnicza, bowiem 86% wiernych zamieszkuje tereny wiejskie. Kościół dynamicznie się rozwija, ilość luteran powiększa się z roku na rok.

Źródło: luteranie.pl

Komentowanie niedozwolone.