Wybory w Parafii – listy kandydujących

Zgodnie z § 22 oraz § 23 p.1 Regulaminu Parafialnego Rada Parafialna ogłasza zwołanie Zgromadzenia Parafialnego wyborczego – Rady Parafialnej, Parafialnej Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego na dzień 25 września 2022 r. po nabożeństwie głównym.

Rada Parafialna podczas posiedzenia we wtorek 13 września 2022 r. dokonała przeglądu zgłoszeń pod względem formalnym w oparciu o stosowne przepisy Prawa Kościelnego, m.in. § 24 Regulaminu Parafialnego i § 8 Regulaminu Diecezjalnego. Następnie zatwierdziła kandydatury według list umieszczonych poniżej.

Proboszcz Parafii ks. Łukasz Ostruszka poprosił każdą z osób o przygotowanie krótkiej notki biograficznej i przesłanie zdjęcia. Parafia nie ingerowała w treść przesłanych materiałów – w niektórych przypadkach dokonała tylko skrótu do dopuszczalnej objętości.

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO RADY PARAFIALNEJ   

Gajownik Marcin

Godfrejów Joanna

Król Marcin

Kwiatkowski Bartosz

Laskowska Krystyna

Palowska Jolanta

Płonka Anna

Pomierny-Chamioło Lucyna

Prostak Patrycja

Rzońca Aleksandra

Steg Wacław

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO KOMISJI REWIZYJNEJ   

Lesiuk Jan

Marek Danuta

Pomierny Krystyna

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO SYNODU DIECEZJI   

Cebula Jakub

Czajka Iwona

Godfrejów Maciej

Kubisz Jerzy

Rzońca Krzysztof

Uhl Waldemar

Komentowanie niedozwolone.