Światowa Federacja Luterańska otworzyła biuro w Krakowie

W dniu 21 września miało miejsce oficjalne otwarcie biura Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzy Samiec, koordynatorzy przygotowań do 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie na czele z przewodniczącą Maryssą Janelle M. Camado, przedstawiciele grupy roboczej opracowującej dokument studyjny dot. stosunków chrześcijańsko-żydowskich, koordynatorka d.s. współpracy zagranicznej KEAwRP Anna Wrzesińska, oraz inne osoby zaangażowane w przygotowania Zgromadzenia. Parafię reprezentowali ks. Łukasz Ostruszka, Aleksandra Duda oraz Filip Lipiński.

Podczas uroczystości biskup Jerzy Samiec służył rozważaniem Słowa Bożego z Listu do Rzymian (Rz 12,18), w którym podkreślił znaczenie budowania pokoju i jedności we współczesnym świecie, zarówno pomiędzy chrześcijanami, jak i pomiędzy narodami. Nawiązał tym samym do hasła przewodniego 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL – Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzieja. W trakcie modlitwy zaśpiewano także pieśń Bwana Awabariki (pol. Niech Bóg ześle ci błogosławieństwo) w języku suahili.

13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 r. w Krakowie. Gospodarzem Zgromadzenia, które przebiegać będzie pod hasłem Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzieja jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

1 2 3 4 5

Leave a Reply