Modlitwa o Botswanę – 11.09.2022

Błogosław Panie całą Botswanę. Obdarzaj pokojem i dobrobytem.

11 września – modlitwa o Botswanę

Łaskawy i dobry Boże!

Przed Twe oblicze święte wznosimy modły za Kościół w Botswanie, a tak szczególnie prosimy cię za braćmi naszymi – tamtejszymi luteranami. Prosimy daj im siłę by byli w kraju, przeżywającym tak wiele trudności, światłością dla wszystkich zagubionych. Niech mają siłę nauczać przestępców Twoich dróg. Niech mają siłę uczyć społeczeństwo swego kraju moralnego życia. Życia w poszanowaniu dla Twoich przykazań. Niech będą solą swojej ziemi. Zmieniają pracą i wiarą swoją ojczyznę.

Błogosław, Panie całą Botswanę. Obdarzaj pokojem i dobrobytem. Rządzących krajem natchnij swą mądrością. Spraw by materialne błogosławieństwo płynące z eksploatacji bogactw botswańskiej ziemi było udziałem wszystkich mieszkańców kraju. By korzyści z tego płynące stały się źródłem zmian społecznych dzięki rozwojowi edukacji i medycyny.

Szczególnie prosimy: miej w opiece wszystkich chorych w tym kraju. Niech Twoja uzdrawiająca dłoń dotyka ludzi codziennie. Daj mądrość lekarzom zmagającym się każdego dnia z chorobami będącymi plagami tego ludu. Amen.

Botswana

Kraj rozległy, choć słabo zaludniony. Liczący zaledwie 2,2 mln mieszkańców. Państwo boryka się z epidemią AIDS, statystycznie co trzeci mieszkaniec jest nosicielem wirusa HIV. Powszechnie występującą chorobą pasożytniczą jest bilharcjoza. W większych miastach notuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań i kradzieży samochodów.
Liczebność chrześcijan w kraju oscyluje między 65-72%. Luteranie to 1,6 % wszystkich mieszkańców.

Ewangelicki Kościół Luterański w Botswanie
 wyodrębnił się w 1979 r. z Kościoła południowoafrykańskiego. Dziś liczy 22 tysiące wiernych.

zdj. Ewangelicki Kościół Luterański w Botswanie

źródło: luteranie.pl

Komentowanie niedozwolone.