Grupa zadaniowa ŚFL pracowała w Krakowie

W dniach 17-22 września 2022 r. obradowała w Krakowie powołana przez Światową Federację Luterańską grupa zadaniowa ds. przygotowania dokumentu studyjnego nt. relacji chrześcijańsko-żydowskich. To kolejna wizyta zagranicznych gości w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, która związana jest z przygotowaniami do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 r.

 W skład grupy roboczej wchodzą:

– prof. dr Esther Menn (Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce),

– dr Ebisse Gudeta Abdissa (Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus)

– ks. dr Jerónimo Granados, (Kościół Ewangelicki Río de la Plata),

– ks. Steinar Ims (Kościół Norwegii),

– ks. dr Andreas Wöhle (Kościół Protestancki w Holandii )

– dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce)

– ks. Hanna Lehming (Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec)

– ks. dr Munther Isaac (Kościół Ewangelicko-Luterański w Jordanii i Ziemi Świętej )

Z ramienia Biura Wspólnoty ŚFL:

– ks. dr Sivin Kit odpowiedzialny w Wydziale Teologii, Misji i Sprawiedliwości ŚFL za teologię w przestrzeni publicznej oraz relacje międzyreligijne

– ks. Rivka Schunk, asystent ds. badań teologicznych ŚFL

– Jako grupa zadaniowa przygotowujemy dokument studyjny poświęcony relacjom chrześcijańsko-żydowskim z luterańskiej perspektywy. Ma on podwójnych adresatów. Po pierwsze uczestników Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie, dla których ma być przewodnikiem po temacie relacji chrześcijańsko-żydowskich w kontekście zaplanowanej wizyty w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz żydowskiej przeszłości i teraźniejszości Krakowa. Po drugie adresatami są wszystkie Kościoły członkowskie ŚFL, które chcemy zainspirować do kontynuacji ich zaangażowania w dialog chrześcijańsko-żydowskich, albo do jego podjęcia. Nasze prace trwają już od roku, a wizyta w Krakowie dała nam nie tylko okazję do kontynuowania prac nad tekstem, ale także bliższego poznania kontekstu, w którym będą obradować delegaci na Zgromadzenie Ogólne – mówi prof. Jerzy Sojka.

Ks. Łukasz Ostruszka powitał i przedstawił gości podczas niedzielnego nabożeństwa głównego w kościele ewangelickim na Grodzkiej, a słowo pozdrowienia do zboru wygłosił koordynator grupy – ks. dr Sivin Kit z Malezji. Grupa wzięła również czynny udział w nabożeństwie poprzez czytanie tekstów biblijnych w różnych językach i pomoc w dystrybucji Komunii Świętej.

W nabożeństwie udział wzięła także Maryssa Janelle M. Camaddo, koordynatorka Zgromadzenia

Grupa zadaniowa obradowała w sali Diakonii należącej do Parafii Ewangelickiej w Krakowie.

Fot. Sivin Kit

 

 

Komentowanie niedozwolone.