Debata z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy

W minioną niedzielę odbyła się debata zorganizowana przez Wspólnotę Hanna, katolicki ruch świeckich w Krakowie angażujący się w pomoc osobom wykluczonym. 

Debata odbyła się w niedzielę 25 września w punkcie pomocy SPA prowadzonym przez Salam Lab przy ulicy Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie. Na temat kryzysu uchodźczego dyskutowali Arkadiusz Pasionek z Kościoła Zielonoświątkowego, dominikanin Dominik Jarczewski, imam Adam Abdel Fattah z Ligii Muzułmańskiej i ks. Łukasz Ostruszka, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Krakowie. 

– Ewangelia nie pozostawia nam wyboru: mamy nie tylko pomagać potrzebującym, którzy się do nas zwracają o pomoc, ale też sami szukać osób, którym trzeba pomóc. Nie ma co udawać, że jesteśmy tacy sami i znosić różnice, żeby oswajać inność – te różnice trzeba akceptować, przyjmować do siebie. Zresztą każdy migrant czy uchodźca przybywa ze swoim ludzkim bagażem zalet i wad, potencjałów i ograniczeń i w tym akurat zupełnie nie różni się od nas, czy naszych bliskich. W zamienianiu obcości w bliskość chodzi o powolną przemianę serca, bo tego się nie da zrobić szybko i nie da się tego zrobić powierzchownie tak, żeby było autentycznie. Odległe problemy ludzi, którzy znajdują się daleko, przestają być odległe, kiedy zaangażujemy się w życie tych ludzi – wtedy też coś się z nami dzieje, coś pozytywnego, to nas odmienia. Dlatego – angażujmy się – czytamy w poście opublikowanym na stronie facebookowej Wspólnoty Hanna. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie w odpowiedzi na kryzys uchodźczy spowodowany wybuchem wojny w Ukrainie zorganizowała Centrum Noclegowe dla uchodźców zlokalizowane w pomieszczeniach parafialnych i ogłosiła wśród parafian zbiórkę pieniędzy na potrzeby zaopatrzenia i przygotowania tego centrum.

W sumie z pomocy (noclegowej, żywnościowej, prawnej) zapewnianej przez Parafię skorzystało do tej pory prawie 100 osób.

Fot. Wspólnota Hanna

Leave a Reply