Ogłoszenia parafialne – 14. Niedziela po Trójcy Świętej 18.09.2022

Hasło tygodnia: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!” Ps 103,2

Pieśni: 574, 623, 585, 555, 603, int. 69
Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka

NABOŻEŃSTWA:

15. Niedziela po Trójcy Świętej – 25.09.2022
Kraków godz. 10:00
(Zgromadzenie Parafialne)
Kraków godz. 19:00

WYBORY W NASZEJ PARAFII

Zgodnie z § 22 oraz § 23 p.1 Regulaminu Parafialnego Rada Parafialna ogłasza zwołanie Zgromadzenia Parafialnego wyborczego – Rady Parafialnej, Parafialnej Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego na dzień 25 września 2022 r. po nabożeństwie głównym.

Rada Parafialna podczas posiedzenia we wtorek 13 września 2022 r. dokonała przeglądu zgłoszeń pod względem formalnym w oparciu o stosowne przepisy Prawa Kościelnego, m.in. § 24 Regulaminu Parafialnego i § 8 Regulaminu Diecezjalnego. Następnie zatwierdziła kandydatury według list umieszczonych poniżej.

Proboszcz Parafii ks. Łukasz Ostruszka poprosił każdą z osób o przygotowanie krótkiej notki biograficznej i przesłanie zdjęcia. Parafia nie ingerowała w treść przesłanych materiałów – w niektórych przypadkach dokonała tylko skrótu do dopuszczalnej objętości.

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO RADY PARAFIALNEJ
Gajownik Marcin
Godfrejów Joanna
Król Marcin
Kwiatkowski Bartosz
Laskowska Krystyna
Palowska Jolanta
Płonka Anna
Pomierny-Chamioło Lucyna
Prostak Patrycja
Rzońca Aleksandra
Steg Wacław

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO KOMISJI REWIZYJNEJ
Lesiuk Jan
Marek Danuta
Pomierny Krystyna

LISTA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO SYNODU DIECEZJI
Cebula Jakub
Czajka Iwona
Godfrejów Maciej
Kubisz Jerzy
Rzońca Krzysztof
Uhl Waldemar

FUNDUSZ STYPENDIALNY (SOCJALNY I NAUKOWY)

Powołana przez Radę Parafialną komisja stypendialna podczas spotkania w poniedziałek 12 września 2022 r. pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski o przyznanie środków w ramach funduszu stypendialnego – jeden z nich z przyczyn formalnych został przeniesiony do funduszu diakonijnego.

Łączna kwota środków rozdysponowanych przez komisję stypendialną tytułem stypendiów naukowych wynosi 5000 zł. Każda z nagrodzonych młodych osób otrzyma za swoje osiągnięcia jednorazowo po 1000 zł.

Łączna kwota środków rozdysponowanych przez komisję stypendialną tytułem stypendiów socjalnych wynosi 4100 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane na rok szkolny 2022/23.

INNE WYDARZENIA

1. Organizujemy wyjazd na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w dniach 7-9 października w Wiśle. Zgłoszenia w trakcie spotkań Młodzieżówki, które odbywają się co piątek o godz. 17:30 według następującego planu miesięcznego:

– Pierwszy piątek miesiąca zajęcia w Diakonii połączone z tematem przewodnim
– Drugi piątek miesiąca integracyjne „wyjście na miasto”
– Trzeci piątek miesiąca zajęcia w Diakonii połączone z tematem przewodnim
– Czwarty piątek miesiąca wspólna gra w hali sportowej

Zajęcia sportowe w ostatni piątek są otwarte dla wszystkich chętnych. Zapraszamy rodziców, przyjaciół, znajomych. Dokładne miejsce gry zostanie podane w późniejszym terminie.

2. Młodzież z klasy ósmej szkoły podstawowej, która rozpoczyna w tym roku przygotowania do Konfirmacji w 2024 r. zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 17:30 w Diakonii.

3. Próby chóru parafialnego w każdą środę o godz. 18:30 w Diakonii. Można jeszcze dołączyć do składu. Zgłoszenia przyjmuje Pan Łukasz Laxy.

4. Za nami inauguracyjna próba chórku dziecięcego. Zapraszamy wszystkie dzieci chętne do wspólnego śpiewania. Dyrygentką chóru jest Pani Blanka Dembosz-Tondera, której serdecznie dziękujemy za podjęcie się tej służby. Próby w niedziele po nabożeństwie – dzieci zostają w sali, w której odbywają się szkółki, rodziców zapraszamy do kawiarenki zborowej.

5. Najbliższe spotkanie Klubu Seniorów odbędzie się w czwartek 15 września o godz. 16:00 w Diakonii. Spotkania klubu planowane są co tydzień.

6. Pierwsza Godzina Biblijna po wakacjach odbędzie się w najbliższy czwartek 15 września o godz. 18:00 w Diakonii.

7. Kontynuujemy środowe koncerty organowe o godz. 11:00 i 13:00 również we wrześniu. Zachęcamy do duchowego odpoczynku w trakcie dnia przy utworach znakomitych kompozytorów. Wstęp wolny, szczegóły na plakatach.

8. Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła rozpoczyna kolejną edycję akcji „Prezent pod choinkę”. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia ulotki (położona obok skrzyni z ukraińską flagą). W 2021 r. akcja przyniosła 6625 paczek. Dzięki zaangażowaniu ok. 1000 darczyńców z całego kraju paczki dotarły do dzieci w Białorusi i Ukrainie, Rumunii i Mołdawii oraz na obozy dla uchodźców w Bułgarii i Polsce. Paczki przygotowane zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na ulotce można przekazywać do kancelarii naszej Parafii.

9. Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Kościół Ewangelicko-Augsburski jako Kościół goszczący angażuje się na różne sposoby w jego organizację. Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach, na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce.

POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Informujemy, że podczas nabożeństw w Krakowie w ostatnią niedzielę zebraliśmy ofiarę w wysokości 1366,50 zł. Za każdy dar dziękujemy.

WSPOMNIENIA

11. W 20. rocznicę śmierci wspominamy razem z najbliższymi śp. Jana Ondrusza, urodzonego 4 czerwca 1912 r. w Horni Terlicko, a zmarłego 20 września 2002 r. w Krakowie.

Komentowanie niedozwolone.