1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego 05.06.2022

Hasło tygodnia: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”   Za 4,6b

Pieśni: 769, 265, 465, 226, 785 (int. 104)

Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka, ks. Wiktoria Matloch, bp Marek Izdebski

NABOŻEŃSTWA:

2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego – 06.06.2022

Wieliczka godz. 18:00

(wspólny posiłek – jajecznica)

Święto Trójcy Świętej – 12.06.2022

Kraków godz. 10:00

Wieliczka godz. 12:00

(nabożeństwo rodzinne i piknik na zakończenie roku szkolnego)

Kraków godz. 19:00

Dziś i za tydzień kawiarnia zborowa jest nieczynna. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto 19 czerwca po głównym nabożeństwie.

W związku z 2. Dniem Świąt Zesłania Ducha Świętego, kancelaria parafialna będzie w poniedziałek nieczynna.

Na podstawie § 15 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP prezes Rady Parafialnej ks. Łukasz Ostruszka zwołuje na niedzielę 26 czerwca 2022 r. Zgromadzenie Parafialne. Zgromadzenie odbędzie się bezpośrednio po nabożeństwie o godz. 10:00 w kościele.

W planie Zgromadzenia jest m.in. przyjęcie sprawozdania z działalności gospodarczej za rok 2021, informacja o wynikach negocjacji ws. najmu powierzchni przez Fundację im. Samuela Bandtkiego i prezentacja regulaminu funduszu stypendialnego.

Rada Parafialna informuje, że materiały dotyczące porządku Zgromadzenia dostępne będą do wglądu w kancelarii parafialnej od poniedziałku 20 czerwca do czwartku 23 czerwca w godzinach pracy kancelarii. Każdy z uprawnionych członków Zgromadzenia otrzyma również wydrukowane materiały na czas trwania obrad z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy i nierozprzestrzeniania materiałów poza Zgromadzeniem.

Informujemy jednocześnie, że Rada Diecezjalna Diecezji Katowickiej naszego Kościoła przedłużyła kadencję Rady Parafialnej o trzy miesiące.

INNE WYDARZENIA

1. Zapraszamy na „Godzinę biblijną”, która odbędzie się w czwartek 9 czerwca o godz. 18:00 w kancelarii parafialnej – sala okrągłego stołu. Rozważany będzie kolejny fragment Listu do Rzymian.

Jednocześnie polecamy wystawę Biblii z archiwum naszej Parafii. To wybrane egzemplarze z różnych okresów, co pokazuje, że Słowo Boże znajduje różne sposoby, by trafić do wiernych. Jednym z najcenniejszych parafialnych starodruków jest Biblia wydana w 1747 roku w Norymberdze. Można ją podziwiać w jednej z gablot.

2. Zapraszamy na wyjazd na nabożeństwo w kościele leśnym na Równicy organizowany wspólnie z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Na wspólną wyprawę chcemy zaprosić także naszych gości z Ukrainy. Zapisy w kancelarii parafialnej i u Pana Bogusława Tondery. Będziemy wdzięczni za wpłacenie wpisowego w wysokości 20 zł.

3. Z radością informujemy, że chór parafialny rozpoczął już działalność i zaprasza na próby w środy o godz. 18:30 w Diakonii. Można jeszcze dołączyć do składu. Zgłoszenia przyjmuje Pan Łukasz Laxy. Prosimy również o zapisy do zespołu dziecięcego.

4. Na portalu luteranie.pl i na naszej stronie parafialnej pojawiły się dwa ogłoszenia dot. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się we wrześniu przyszłego roku w Krakowie. Pierwsze to propozycja dla wolontariuszy, którzy mogą pomóc w organizacji i przyjmowaniu gości, druga to oferta pracy na stanowisku asystentki / asystenta biura ZO ŚFL. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z tymi ogłoszeniami.

5. Przypominamy, że Dni Dobrej Nowiny, czyli wakacyjne półkolonie dla dzieci zaplanowane są na ostatni tydzień sierpnia. Rozpoczną się w poniedziałek 22 sierpnia, a zakończą w niedzielę 28 sierpnia wspólnym nabożeństwem. Zajęcia każdego dnia od godz. 8:00 do 16:00. Zapisy w kancelarii parafialnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej prosimy o zapisy na naukę religii w punkcie katechetycznym. Zgłoszenia w kancelarii.

7. Minęło sto dni wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę, więc czas na kolejne podsumowanie naszej działalności pomocowej.

Co udało się zrobić do tej pory?

– towarzyszymy w trudnych chwilach, rozmawiamy, zapewniamy opiekę duszpasterską;

– zapewniliśmy pomoc noclegową, pełne wyżywienie, wsparcie administracyjno-prawne, szkolne i medyczne ponad 80 osobom (kobiety z dziećmi);

– niezależnie od tego pomogliśmy ok. 30 osobom spoza naszego centrum noclegowego (żywność, leki, pomoc prawna);

– systematycznie organizujemy lekcje języka polskiego prowadzone przez wolontariuszki i zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla matek i dzieci;

– pomagamy w szukaniu pracy i przejściu przez proces rekrutacyjny.

Od darczyńców i w ramach grantów pozyskaliśmy (stan na koniec maja) w sumie 123 672,30 zł, z czego wydaliśmy (również na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb noclegowni) 104 148,53 zł.

Cześć naszych gości wyjechała do innych krajów w ramach programów koordynowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi, np. z Kościołem Waldensów we Włoszech. Inna część zdecydowała się wrócić na Ukrainę. Obecnie w centrum noclegowym mieszka 15 osób, a z mieszkania w Wieliczce korzysta 6 osób. To grupa, która zostanie z nami co najmniej do końca roku.

Szykujemy projekty, które pomogą zaktywizować zawodowo matki, a dla dzieci i młodzieży tworzymy projekty integracyjne, które chcemy zrealizować w wakacje wspólnie z dziećmi i młodzieżą z naszej parafii. Dziękujemy Wam za wsparcie, modlitwy, otwarte serca, a wolontariuszom i darczyńcom za zaangażowanie, pomoc i dzielenie się talentami.

Dziękuję Wam wszystkim za pamięć, modlitwy i działanie. Funkcjonowanie centrum noclegowego jest możliwego dzięki Waszemu zaangażowaniu. Wymaga to czasu, kreatywności i poświęcenia. W imieniu obdarowywanych i zaopiekowanych jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o dalszą mobilizację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie niedozwolone.