Ogłoszenia parafialne na 7 listopada 2021 r. – 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego

Za tydzień w niedzielę, 14 listopada nabożeństwa w Krakowie o godz. 1000 oraz o g. 1200.

11 listopada, w czwartek o g. 1000 nabożeństwo w Krakowie – Święto Odzyskania Niepodległości – poprowadzi je Ks. Kpt. Marcin Konieczny z Tychów.

Nie obowiązują w dalszym ciągu  zapisy na udział w nabożeństwach. Nadal jednak obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

Diakonia naszego Kościoła wystosowała  a p e l  o składanie ofiar na rzecz uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. Teraz jest najtrudniejszy okres dla tych osób, jest coraz niższa temperatura otoczenia. Powoduje to skrajne wychłodzenie i silne przeziębienie. Potwierdzone są przypadki, kiedy osoby zmarły, ponieważ nie dotarła do nich pomoc. Diakonia Polska rozpoczęła projekty pomocowe dla uchodźców  osadzonych w strzeżonych ośrodkach, jak też dla osób, które przemierzają polskie tereny przygraniczne i nie mają dostępu do suchego i ciepłego ubrania, noclegu, posiłku. Ofiary pieniężne można przekazywać    przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 15 listopada 2021 r. na konto Diakonii z dopiskiem: „Uchodźcy”.

  • Już niewiele czasu pozostało, żeby przygotować „Prezentów pod choinkę” dla najuboższych dzieci z Rumunii, Białorusi i Ukrainy. W przyszłym tygodniu zawozimy paczki do miejsca zbiórki – do Dzięgielowa. Można jeszcze wpłacić 60 zł (w kancelarii) na paczkę, jeśli ktoś ma pragnienie uczestniczyć w tej akcji, a nie ma możliwości, czy czasu, aby samemu przygotować. Ulotki są do pobrania przy wyjściu z kościoła.
  • W kancelarii parafialnej przyjmowane są wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2022 r. Koszt za cały rok – 140 zł; za pół roku – 70 zł, oraz na prenumeratę kwartalnika „JEDNOTA” – 40 zł na 2022 r.
  • Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
  • Kolekta z nabożeństw z niedzieli 31.10., oraz z poniedziałku 1.11. wyniosła: 462,00 zł.

 

Komentowanie niedozwolone.