Ogłoszenia parafialne na 28 listopada 2021 r. – 1. Niedziela w Adwencie

Nabożeństwa w najbliższym tygodniu:

1 grudnia – w środę,  o godz. 1700 pierwsze tygodniowe nabożeństwo Adwentowe w Krakowie

5 grudnia – w niedzielę o godz. 800 nabożeństwo w Wieliczce,  w Krakowie o godz. 1000 – w  obrządku ewangelicko-reformowanym, z udziałem ks. Michała Koktysza,  oraz o godz.1200.

18 grudnia – w sobotę o godz. 1400 – wprowadzenie ks. Łukasza Ostruszki w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, oraz pożegnanie ks. dr Romana Prackiego.

Nie obowiązują w dalszym ciągu  zapisy na udział w nabożeństwach. Nadal jednak obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

Dzisiaj wieczorem,  o godz. 1800, odbędzie się w naszym kościele koncert, organizowany przez Polskie Towarzystwo Bachowskie. Wystąpią artyści: Anna Huszczo – klawesyn oraz Joanna Solecka – również klawesyn. Będzie można posłuchać muzyki Pasquiniego, Telemanna, Bacha.  Wstęp wolny.

2 grudnia, w czwartek o godz. 1800 – studium biblijne w punkcie diakonijnym.

 

Diakonia naszego Kościoła przedłużyła termin  składania ofiar na rzecz uchodźców na polsko-białoruskiej granicy do 15 grudnia. Ofiary pieniężne można wpłacać w kancelarii parafialnej lub indywidualnie na konto Diakonii z dopiskiem „Uchodźcy” (nr konta bankowego Diakonii dostępny w kancelarii).

  • W kancelarii parafialnej przyjmowane są wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2022 r. Koszt za cały rok – 140 zł; za pół roku – 70 zł, oraz na prenumeratę kwartalnika „JEDNOTA” – 40 zł na 2022 r.
  • Od dzisiejszej niedzieli można zaopatrzyć się w kancelarii parafialnej w opłatki wigilijne, oraz w świece wigilijne, w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece będą sprzedawane przez wolontariuszy przy wyjściu z kościoła.
  • Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
  • Uczennica Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Wisły, ewangeliczka, poszukuje pokoju do wynajęcia w celu odbycia praktyki – w okresie od 17 stycznia do 11 lutego 2022 r. – wraz z koleżanką. Jeżeli ktoś z parafian miałby możliwość i zechciałby wynająć pokój, prosimy o zgłoszenie tego w kancelarii parafialnej.

 

Leave a Reply