Ogłoszenia parafialne na 4 lipca 2021 r. – 5. Niedziela po Trójcy Świętej

Za tydzień w niedzielę, 11 lipca nabożeństwo w Krakowie o godz. 10:00 i 12:00.

Nie obowiązują już zapisy na udział w nabożeństwach. Nadal jednak obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

W dniu 25 lipca (niedziela) odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne – po nabożeństwie o godz. 10:00.

Na wniosek Rady Parafialnej, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza naszej Parafii. Dotychczasowy proboszcz, ks. Dr Roman Pracki złożył rezygnację z dniem 30 czerwca, która została przyjęta przez Konsystorz.

Z innych ogłoszeń:
Rodzice są proszeni o zapisywanie swoich pociech do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na lekcje religii. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej. Jest istotne, żeby to zrobić możliwie jak najszybciej.

Zeszłej niedzieli kolekta z nabożeństw wyniosła 329,00 zł.

Diakonia naszego Kościoła wystosowała apel o składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce 24 czerwca na Morawach, w Czechach. Media donoszą o pięciu ofiarach śmiertelnych , setkach rannych i kilku całkowicie zniszczonych miejscowościach. Ofiary pieniężne na pomoc dla mieszkańców Moraw można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 31 lipca 2021na konto Diakonii z dopiskiem „Pomoc dla Moraw”. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane do Diakonii Śląskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie, która będzie koordynowała pomoc na miejscu dla osób potrzebujących.

Komentowanie niedozwolone.