Ogłoszenia parafialne na 25 lipca 2021 r. – 8. Niedziela po Trójcy Świętej

W przyszłym tygodniu w niedzielę, 1 sierpnia nabożeństwa odbędą się :
W Wieliczce o godz. 8:00
W Krakowie o godz. 10:00 oraz o godz. 12:00

Nie obowiązują już zapisy na udział w nabożeństwach. Nadal jednak obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

Na wniosek Rady Parafialnej, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza naszej Parafii. Dotychczasowy proboszcz, ks. Dr Roman Pracki złożył rezygnację z dniem 30 czerwca, która została przyjęta przez Konsystorz.

Diakonia naszego Kościoła wystosowała apel o składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce 24 czerwca na Morawach, w Czechach. Media donoszą o pięciu ofiarach śmiertelnych , setkach rannych i kilku całkowicie zniszczonych miejscowościach. Ofiary pieniężne na pomoc dla mieszkańców Moraw można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 31 lipca 2021 na konto Diakonii z dopiskiem „Pomoc dla Moraw”. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane do Diakonii Śląskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie, która będzie koordynowała pomoc na miejscu dla osób potrzebujących.

Z karty żałobnej:

Wspominamy dzisiaj śp. ARTURA MOJ, który był członkiem naszej Parafii, urodzony 11.07.1951 r., zmarł 14 lipca, przeżywszy 70 lat.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w nowej kaplicy – cmentarz Batowice, w przyszłym tygodniu – 27 lipca (wtorek) o godz. 12:20.

Komentowanie niedozwolone.