Ogłoszenia parafialne na 21 lutego 2021 r. – 1. Niedziela Pasyjna, Niedziela Diakonii

Za tydzień, 28 lutego nabożeństwa w Krakowie o godz.10:00 i o godz. 12:00.

24 lutego, w środę o godz. 17:00 – tygodniowe nabożeństwo pasyjne w Krakowie.

Osoby, które pragną uczestniczyć w nabożeństwach w Krakowie proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne w kancelarii parafialnej pod nr +48 508 181 045 lub 12 446 6430 od poniedziałku do czwartku, w godz. 1000 – 1530.

Dzisiaj, w Telewizji Polskiej w Programie 3, o godz. 15:50 – transmisja nabożeństwa z kościoła w Rypinie (diecezja pomorsko-wielkopolska).

7 marca, w niedzielę odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, po nabożeństwie o godz. 10:00.

Od zeszłej niedzieli rozpoczęliśmy ekumeniczną akcję: SKARBONKA DIAKONIJNA, która ma miejsce co roku w okresie pasyjnym – do Świąt Wielkanocnych. Polega na zbieraniu środków do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane środki, w ramach akcji, zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Udział w akcji biorą udział trzy organizacje kościelne, z trzech różnych Kościołów: Diakonia – Kościół E-A, Caritas – Kościół Rzym. – Kat., oraz Eleos z Kościoła Prawosławnego. W skarbonki można zaopatrzyć się przy wejściu do kościoła.

Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła: 152,00 zł i została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ:
12 lutego 2021 r. zmarła, po długiej i ciężkiej chorobie, śp. IRENA KOLANO. Przeżyła 92 lata. Pani Irena była członkiem naszej Parafii. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 22 lutego (poniedziałek) o godz. 13:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.

WSPOMNIENIE:

Wspominamy dzisiaj, w 40-tą rocznicę śmierci ks. KAROLA KUBISZA, ur. w 1905 r. w Gnojniku na Zaolziu. Zmarł 24 lutego 1981 r., a 3 marca został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Śp. ks. Karol Kubisz był wieloletnim proboszczem naszej Parafii, został skierowany do parafii krakowskiej , aby 15 września 1946 r. objąć zastępstwo urlopowanego proboszcza Parafii w Krakowie, a potem jego administrację. Po czterech latach parafianie wybrali go na swojego proboszcza, którą to funkcję pełnił do końca.
Wielce pomocną w Jego służbie była współmałżonka – JANINA KUBISZ, z d. Bonar, urodzona 10 grudnia 1910 r., zmarła 7 lutego 2000 r. Była nauczycielką w szkole ewangelickiej, prowadziła szkółki niedzielne. Przez parafian nazywaną była „Mamą Pastorową”.

Wspominamy również proboszcza, ks. ROMANA MIKLERA – w 9-tą rocznicę śmierci. Urodził się 19 marca 1949 r. w Bielsku-Białej. Po ordynacji w dniu 26 grudnia 1973 r., został skierowany przez Bp Andrzeja Wantułę do służby w Parafii Stare Bielsko jako wikariusz. Wiosną 1974 r. zawarł związek małżeński z Ewą z domu Tacina. Po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego ówczesny Biskup – Janusz Narzyński skierował Księdza Romana Miklera do Parafii Ewangelickiej w Krakowie, gdzie z dniem 1 marca 1977 r. został administratorem parafii w Krakowie i Nowym Sączu. Dzień 12 września 2005 roku należał do najtrudniejszych w jego życiu – z uwagi na stan zdrowia, Ks. Roman Mikler złożył rezygnację z pełnionego urzędu Proboszcza Parafii Ewangelickiej w Krakowie. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 25 lutego 2012 r.

Komentowanie niedozwolone.