Wpłaty na fundusz diakonijny

Prosimy o wsparcie funduszu diakonijnego naszej Parafii. Ze środków tych realizowana jest pomoc w zakupie lekarstw oraz zapewnieniu opieki osobom samotnym i chorym.

Diakonia jest nieodłącznym elementem chrześcijańskiej odpowiedzialności za bliźniego.

Wpłat dokonywać prosimy na konto Parafii dopiskiem DIAKONIA- DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO (możliwość odpisania w rocznym rozliczeniu podatkowym)

Nr konta:
46 2490 0005 0000 4530 5126 4142

Każdy niech tak postąpi, jak w sercu zdecydował, bez żalu i nie pod przymusem, radosnego dawcę bowiem miłuje Bóg!
2 Kor 9,7

Komentowanie niedozwolone.