Ogłoszenia parafialne na 8 grudnia 2019 r. – 2. Niedziela w Adwencie

Nabożeństwa na bieżący tydzień:
11 grudnia, w środę – Tygodniowe nabożeństwo adwentowe o godz. 17:00 w Krakowie,
15 grudnia, w niedzielę (za tydzień) nabożeństwa:
– w Wieliczce o godz. 8:00,
– w Krakowie o godz. 10:00, oraz o godz. 12:00 – naboż. rodzinne.

Dzisiaj, po porannym nabożeństwie zapraszamy wszystkich chętnych do diakonii, przy ul. Grodzkiej 62, na wspólne spędzenie czasu przy herbacie i kawie.
Za tydzień w niedzielę, 15 grudnia, po porannym nabożeństwie, Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie do diakonii. Tematem spotkania będzie : „Wyjazd do Izraela – wspominamy i planujemy”.
Za tydzień w niedzielę, po drugim nabożeństwie (rodzinnym) odbędzie się gwiazdka dla dzieci, w salach parafialnych przy Grodzkiej 62.

Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii według ustalonego planu.
W środę od godz. 17:30 – próba zespołu wokalnego, diakonia
od godz. 19:00 – spotkanie młodzieży studiującej i pracującej, diakonia

w czwartek od godz. 18:00 – studium biblijne w diakonii
w piątek od godz. 16:00 – spotkanie młodzieży.
Inne ogłoszenia:
 Do nabycia w kancelarii są opłatki wigilijne, kalendarze planszowe (3 zł); w świece wigilijne można się zaopatrzyć u wolontariuszy, przy wyjściu z kościoła – koszt: małe po 5 zł, duże i owalne po 15 zł.
 Wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2020 r. są przyjmowane do 22 grudnia. Koszt za cały rok – 126 zł; za pół roku – 63 zł, oraz na prenumeratę kwartalnika „Jednota” – 40 zł na rok.
 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.

Komentowanie niedozwolone.