Ogłoszenia parafialne na 15 grudnia 2019 – 3. Niedziela w Adwencie

Za tydzień w niedzielę, 22 grudnia zapraszamy na nabożeństwo do:
 Wieliczki o godz. 8:00
 Krakowa o godz. 10:00, o godz. 12:00 nabożeństwo jest odwołane (ze względu na spotkanie adwentowe seniorów).
W środę 18 grudnia – o godz. 17:00 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe w Krakowie.

Dzisiaj, po porannym nabożeństwie, Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie do diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3. Tematem spotkania będzie : „Wyjazd do Izraela – wspominamy i planujemy”.
Również dzisiaj, po nabożeństwie rodzinnym zapraszamy dzieci na spotkanie gwiazdkowe do sal parafialnych (przyziemie) przy Grodzkiej 62.
Za tydzień w niedzielę 22 grudnia po nabożeństwie porannym zapraszamy seniorów oraz osoby samotne do sali parafialnej przy ul. Grodzkiej 62 na spotkanie Adwentowe.
Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii według ustalonego planu.
W środę od godz. 19:00 – spotkanie młodzieży studiującej i pracującej, diakonia
w czwartek od godz. 18:00 – studium biblijne w diakonii
w piątek od godz. 16:30 – spotkanie młodzieży.
Inne ogłoszenia:
 Do nabycia w kancelarii są opłatki wigilijne, kalendarze planszowe (3 zł), „Z Biblią na co dzień” 2020 (15 zł) oraz „Kalendarz Ewangelicki” książkowy 2020 (32 zł) . W świece wigilijne można się zaopatrzyć u wolontariuszy, przy wyjściu z kościoła – koszt: małe po 5 zł, duże i owalne po 15 zł.
 Wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2020 r. są przyjmowane do 22 grudnia. Koszt za cały rok – 126 zł; za pół roku – 63 zł.
 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.

Komentowanie niedozwolone.