Ogłoszenia parafialne na 24 listopada 2019 r. – ostatnia niedziela roku kościelnego – NIEDZIELA WIECZNOŚCI

Niedzielne nabożeństwa za tydzień 1 grudnia, w 1-szą niedzielę Adwentu odbędą się :
• W Wieliczce o godz. 8:00,
• W Krakowie o godz. 10:00 i o godz. 12:00

Dzisiaj, po porannym nabożeństwie zapraszamy wszystkich chętnych do diakonii, przy ul. Grodzkiej 62, na wspólne spędzenie czasu przy herbacie i kawie.
Dzisiaj po południu odbędzie się koncert, organizowany przez Polskie Towarzystwo Bachowskie, o godz. 1800. Wystąpi Józef Lach – organy, oraz orkiestra kameralna „Fresco Sonare”, dyrygent – Monika Bachowska.
26 listopada (we wtorek) Macierz Ziemi Cieszyńskiej zaprasza sympatyków na spotkanie, na godz. 15:30 do diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3.
28 listopada (w czwartek) zapraszamy o godz. 16:00 na spotkanie urodzinowe seniorów, miejsce – diakonia, przy ul. Grodzkiej 62/3.
30 listopada (w sobotę) o godz. 18:00 odbędzie się w kościele św. Marcina, koncert, w 200. Rocznicę Urodzin Stanisława Moniuszki. Wystąpi Chór Pro Musica Camerata Państwowej Szkoły Muzycznej II st. Im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Na organach zagra p. Andrzej Białko.

Za tydzień, 1 grudnia (niedziela) odbędą się rekolekcje adwentowe dla parafian. Poprowadzi je dr hab. Jerzy Sojka. W tym samym czasie odbędą się rekolekcje dla dzieci.

Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii według ustalonego planu.
W środę od godz. 17:30 – próba zespołu wokalnego, diakonia
od godz. 19:00 – spotkanie młodzieży studiującej i pracującej, diakonia
w czwartek od godz. 18:00 – studium biblijne w diakonii
w piątek od godz. 16:00 – spotkanie młodzieży.

Inne ogłoszenia:
• Nasza Parafia przygotowała w sumie 70 paczek, w ramach akcji: „Prezent pod choinkę”. Jest to bardzo dużo. W tej liczbie są paczki, przygotowane przez p. diakon Wiktorię Matloch ze środków, które wpłacali parafianie, którzy nie mieli możliwości sami przygotować. Prezenty zostały już dostarczone do Dzięgielowa. Serdecznie dziękujemy, przede wszystkim dzieci ucieszą się z prezentów w Święta.
• W kancelarii parafialnej można zaopatrzyć się w kalendarze ścienne ( planszowe), w cenie 3 zł.
• Przyjmowane są wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2020 r. Koszt za cały rok – 126 zł; za pół roku – 63 zł, oraz na prenumeratę pisma „Jednota” (kwartalnik) – 40 zł na rok.
• Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
• Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.

Komentowanie niedozwolone.