Ogłoszenia parafialne na 10 listopada 2019 r. – 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego

Nabożeństwa na najbliższy tydzień:
W poniedziałek (czyli jutro), 11 listopada: – nabożeństwo w Krakowie o godz. 10:00 – Święto Odzyskania Niepodległości,
W niedzielę za tydzień 17 listopada: – nabożeństwa: Wieliczce o godz. 8:00, w Krakowie o godz. 10:00 i 12:00.

W niedzielę 17 listopada 2019 POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE zaprasza wszystkich chętnych na wspólne „Odkrywanie sekretnego uroku Willi Decjusza” – pierwszej polskiej renesansowej rezydencji podmiejskiej, w której jeden z najbardziej zasłużonych zwolenników Reformacji w dawnej Rzeczpospolitej – Justus Decjusz junior, przyjmował znakomitych gości.
Zwiedzanie Willi Decjusza z przewodnikiem rozpocznie się o godz.14:45, natomiast po godz.16:00 będzie można uczestniczyć w interesującym programie muzycznym.

Zgłoszenia przyjmuje p. Aleksandra Rzońca, a program i opis dojazdu znajdują się w zaproszeniach dostępnych przy wyjściu oraz w kancelarii i w księgarni parafialnej

Z zajęć tygodniowych w parafii:
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od wtorku 12 listopada.
W środę od godz. 1730 – próba zespołu wokalnego w diakonii
od godz. 1800 – studium biblijne w diakonii,
w piątek od godz. 1630 – młodzież.
Inne ogłoszenia:
 W kancelarii parafialnej przyjmowane są wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2020 r. Koszt za cały rok – 126 zł; za pół roku – 63 zł.

 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.

Komentowanie niedozwolone.