Ogłoszenia parafialne na 1 grudnia 2019 r. – 1. Niedziela w Adwencie

Nabożeństwa w tym tygodniu:
W środę 4 grudnia:
• Tygodniowe nabożeństwo adwentowe o godz. 17:00 – Kraków
W niedzielę 8 grudnia (za tydzień):
• W Wieliczce o godz. 8:00,
• W Krakowie o godz. 10:00 – ewangelicko-reformowane z udziałem ks. bp Marka Izdebskiego, i o godz. 12:00
Dzisiaj, po porannym nabożeństwie zapraszamy wszystkich zainteresowanych parafian do udziału w rekolekcjach adwentowych do diakonii. Prowadzącym będzie dr hab. Jerzy Sojka. W tym samym czasie będą rekolekcje dla dzieci.
Za tydzień w niedzielę, po porannym nabożeństwie zapraszamy wszystkich chętnych do diakonii, przy ul. Grodzkiej 62, na wspólne spędzenie czasu przy herbacie i kawie.
Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii według ustalonego planu.
W środę od godz. 17:30 – próba zespołu wokalnego, diakonia
od godz. 19:00 – spotkanie młodzieży studiującej i pracującej, diakonia
w czwartek od godz. 18:00 – studium biblijne w diakonii
w piątek od godz. 16:00 – spotkanie młodzieży.
Inne ogłoszenia:
• Od dzisiejszej niedzieli można zaopatrzyć się w kancelarii parafialnej w opłatki wigilijne, w kalendarze ścienne planszowe), w cenie 3 zł. Świece wigilijne, w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” będą sprzedawane przez wolontariuszy przy wyjściu z kościoła.
• Przyjmowane są wpłaty na prenumeratę czasopisma „ZWIASTUN” na 2020 r. Koszt za cały rok – 126 zł; za pół roku – 63 zł, oraz na prenumeratę pisma „Jednota” (kwartalnik) – 40 zł na rok.
• Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
• Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.

Komentowanie niedozwolone.