Ogłoszenia parafialne na 8 września 2019 r. – 12. Niedziela po Trójcy Świętej

Nabożeństwa za tydzień, 15 września odbędą się :
• W Wieliczce o godz. 8:00,
• W Krakowie o godz. 10:00 – ewang. – reformowane z udziałem ks. bp Marka Izdebskiego, oraz o godz. 12:00.

Za tydzień w sobotę, 14 września o godz. 12:00 odbędzie się, jak co roku, nabożeństwo ekumeniczne na zabytkowym cmentarzu w Łuczanowicach. W nabożeństwie będzie uczestniczył również ks. bp Marek Izdebski.
Za dwa tygodnie, 26 września o godz. 16:00 zapraszamy na pierwsze, po przerwie wakacyjnej spotkanie urodzinowe seniorów. Spotkanie – jak zazwyczaj, w diakonii przy ul. Grodzkiej 62/3.
Z innych ogłoszeń:
Zajęcia lekcji religii odbywają się wg ustalonego planu.
Rozpoczynają się też od dzisiejszej niedzieli zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci.
• Kolekta z nabożeństw z zeszłego tygodnia wyniosła 379 zł, została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.
• Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw

Komentowanie niedozwolone.