Ogłoszenia parafialne na 7 kwietnia 2019 r. – 5. Niedziela Pasyjna (Judica – Bądź sędzią moim, Boże… Ps 43, 1)

W nadchodzącym tygodniu nabożeństwa odbędą się w następujących terminach:
 10 kwietnia, w środę o g. 17:00 – tygodniowe nabożeństwo pasyjne w Krakowie,

 14 kwietnia – w Niedzielę Palmową:
– w Wieliczce o g. 8:00,
– w Krakowie o g. 10:00, o g. 12:00 nabożeństwo jest odwołane !

Dzisiaj, po nabożeństwie porannym zapraszamy wszystkich chętnych do diakonii na wspólne spędzenie czasu przy kawie i herbacie.
Za tydzień w niedzielę odbędą się rekolekcje dla parafian oraz dla dzieci. Poprowadzą je diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk i p. Jolanta Janik.
Rada Parafialna, na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia (we wtorek), podjęła uchwałę o przekazaniu kolekty z nabożeństw: w Wielki Piątek (19.04.) – organizacji „Lekarze bez granic” oraz w Niedzielę Wielkanocną (21.04.) – Polskiej Akcji Humanitarnej.
Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii wg ustalonego planu.
W środę – g. 18:00 próba zespołu wokalnego w diakonii
W czwartek – g. 18:00 studium biblijne w diakonii
Z innych ogłoszeń:
 Za tydzień – w Niedzielę Palmową kończymy akcję: „Skarbonka Diakonijna” . Osoby, które włączyły się w to przedsięwzięcie i odkładały fundusze do skarbonki, proszone są o ich oddanie za tydzień. Środki zostaną przekazane, poprzez Diecezję na konto Diakonii Polskiej.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.
 Kolekta z nabożeństw z zeszłego tygodnia: 509 zł. Środki zostały przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.