Ogłoszenia parafialne na 9 grudnia 2018 r. – 2. Niedziela w Adwencie

W przyszłym tygodniu nabożeństwa odbędą się:
 12 grudnia w środę, godz. 17:00 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe w Krakowie,
 16 grudnia w niedzielę:
– w Wieliczce o godz. 8:00,
– w Krakowie o godz. 10:00 i o godz. 12:00
15 grudnia w sobotę Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na wspólne wyjście pod hasłem „Opiekunowie ciała i ducha, czyli od szpitala duchaków po miejski teatr”. Będzie to spacer po jednym z ciekawszych zakątków Krakowa, który zakończy się zwiedzaniem ekspozycji w Domu Rzemiosł Teatralnych (przewidywany koszt ok. 10 zł).
Spotkanie wszystkich zainteresowanych 15 grudnia br. o godz. 11.30 przy wejściu do Teatru im. Juliusza Słowackiego przy placu św. Ducha. Zakończenie ok. godz. 13.00/13.15.
Za tydzień, 16 grudnia po porannym nabożeństwie zapraszamy parafian na rekolekcje, które poprowadzi dr Jerzy Sojka. Temat rekolekcji: „Adwentowe refleksje z zamku Wartburg”. W tym samym czasie rekolekcje będą miały również dzieci.
Z innych ogłoszeń:
 Do nabycia są świece wigilijne – będą sprzedawane przed kościołem po nabożeństwach. W kancelarii parafialnej są do nabycia: opłatki wigilijne, „Z Biblią na co dzień” na 2019 r. w cenie 13 zł, książkowy „Kalendarz Ewangelicki” – 32 zł oraz kalendarz ścienny – 3 zł.
 Przyjmujemy już wpłaty na prenumeratę czasopisma „Zwiastun” na 2019 r. Roczna prenumerata to 120 zł, półroczna – 60 zł.
 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 273 zł, została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 1000 oraz o godz.1200.
Zajęcia tygodniowe:
Zajęcia lekcji religii wg ustalonego planu.
Środa – od godz. 18:00 próba zespołu wokalnego w diakonii
Czwartek – od godz. 18:00 studium biblijne w diakonii
Piątek – od godz. 16:45 spotkanie młodzieży – adwentówka

Komentowanie niedozwolone.