Ogłoszenia parafialne na 23 grudnia 2018 r. – 4. Niedziela w Adwencie

Nabożeństwa w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Wieliczce i w Krakowie:
24 grudnia (poniedziałek) w Wigilię Narodzenia Pańskiego:
– w Krakowie o godz. 16°° godz. 22°°
25 grudnia (wtorek) w 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego:
– w Wieliczce o godz. 8°° w Krakowie o godz. 10°°
26 grudnia (środa) w 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego:
– w Krakowie o godz. 10°°
Po Świętach:
30 grudnia w niedzielę:
– w Wieliczce o godz. 8°° w Krakowie o godz. 10°° i 12°°
31 grudnia (poniedziałek) na ZAKOŃCZENIE ROKU:
– w Krakowie o godz. 17°°
1 stycznia 2019 (wtorek) na DZIEŃ NOWEGO ROKU:
– w Wieliczce o godz. 8°° w Krakowie o godz. 10°°

Dzisiaj po nabożeństwie porannym zapraszamy seniorów oraz osoby samotne do sali parafialnej przy ul. Grodzkiej 62 na spotkanie Adwentowe.
5 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 11°° będzie miała miejsce ordynacja na urząd diakona naszej praktykantki – Wiktorii Matloch. Uroczystość odbędzie się w kościele Jezusowym w Cieszynie. Parafia organizuje transport z Krakowa do Cieszyna 5 stycznia. Chętni parafianie mogą zapisywać się na wyjazd w kancelarii parafialnej. Wyjazd o godz. 8°°, powrót w godzinach popołudniowych.
Z innych ogłoszeń:
 Można jeszcze nabyć w kancelarii opłatki wigilijne, Kalendarze Ewangelickie – książkowe, kalendarze ścienne, książeczki Z Biblią na co dzień – do codziennego rozważania Słowa Bożego.
 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 485 zł. Środki zostały przekazane na potrzeby diakonii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.