Ogłoszenia parafialne na 11 listopada 2018r. – 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego

Nabożeństwa za tydzień w niedzielę, 18 listopada
 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 i o godz. 12:00.

Za tydzień w niedzielę, 18 listopada, Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie w diakonii, przy ul. Grodzkiej 62, po porannym nabożeństwie ok. godz. 11:15. Temat spotkania: „Współczesna książka ewangelicka”. Gościem i referentem będzie dr Aneta Sokół. Spotkanie będzie połączone z promocją książki pt. „Polska książka ewangelicka po 1989 roku”.

Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 361 zł, została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.
W kancelarii parafialnej są już przyjmowane wpłaty na prenumeratę czasopisma „Zwiastun” na 2019 r. Roczna prenumerata to 120 zł, półroczna – 60 zł.
Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 1000 oraz o godz.1200.
Zajęcia tygodniowe:
Zajęcia lekcji religii w nadchodzącym tygodniu rozpoczynają się od wtorku.
Czwartek – od godz. 18:00 – studium biblijne – w diakonii
Piątek – od godz. 16:30 – spotkanie młodzieży – w diakonii.

Komentowanie niedozwolone.