Ogłoszenia parafialne na 2 września 2018 r. – 14. Niedziela po Trójcy Świętej

Nabożeństwa niedzielne za tydzień 9 września odbędą się w:
Wieliczce o godz. 8:00,
Krakowie o godz. 10:00 oraz o godz. 12:00.

W związku z wyjazdem rodzinnym w dniach 8 – 9 września, pierwsze zajęcia szkółki niedzielnej w nowym roku szkolnym odbędą się 16 września.
Od 3 września (poniedziałek), tj. od jutra powracają, po przerwie wakacyjnej, zajęcia lekcji religii. Harmonogram zajęć został już ustalony i został podany zainteresowanym.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami konfirmantów odbędzie się 16 września po 2-gim nabożeństwie, w kancelarii parafialnej.
Pierwsze spotkanie młodzieży odbędzie się 14 września o god.16.00, w diakonii.
3 września (poniedziałek), czyli jutro o godz. 9:00 odbędzie się nabożeństwo na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
16 września w niedzielę (za 2 tygodnie) ok. godz. 1130 w diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3 odbędzie się spotkanie autorskie z p. Lidią CZYŻ, współorganizatorką spotkań dla kobiet. W trakcie spotkania będzie okazja do rozmowy z Autorką, będzie można też zakupić książkę z autografem. Spotkanie zorganizowała redakcja „Ewangelików w Krakowie”.
Z innych ogłoszeń:
• Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 oraz o godz.12:00.
• Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 417 zł.
• Uczniowie i studenci, którzy chcą starać się o stypendium w tym roku szkolnym (2018/2019) są zobowiązani do złożenia „Wniosku o stypendium – w kancelarii parafialnej – w terminie do końca września br. Wniosek można pobrać w kancelarii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.