Ogłoszenia parafialne na 3 czerwca 2018 r. – 1. Niedziela po Trójcy Świętej

W najbliższą niedzielę nabożeństwa odbędą się w:
 Wieliczce o godz. 8:00,
 Krakowie o godz. 10:00 – ewangelicko-reformowane, z udziałem ks. bp Marka Izdebskiego, oraz o godz. 12:00.
8 czerwca, w piątek o godz. 19:30 zapraszamy na nieszpory ekumeniczne . Otwarta próba przed nieszporami: godz. 19:00. Liturgia – ks. dr Roman Pracki, improwizacje organowe wykona mgr Filip Presseisen, a opieką merytoryczną zajmie się dr Dawid Ślusarczyk.

Plakat
Za tydzień w niedzielę, 10 czerwca, po pierwszym nabożeństwie zapraszamy do nowych sal parafialnych przy ul. Grodzkiej 62, na spotkanie z naszym gościem, panią prof. Ewą Chojecką. Będzie można też na miejscu obejrzeć wystawę, poświęconą 500-leciu Reformacji.
24 czerwca w niedzielę odbędzie się Sprawozdawcze ZGROMADZENIE PARAFIALNE, na którym zostaną przedstawione dwie uchwały do zatwierdzenia: sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej Parafii za 2017 rok, oraz uchwała w sprawie wynajęcia miejsca na dachu budynku, przy ul. Gdowskiej 41 w Wieliczce. Nabożeństwo o godz. 12:00 w tym dniu zostaje odwołane.
Z innych ogłoszeń:
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 i 12:00.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 476,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii wg ustalonego planu.

W środę            od godz. 17:00 próba zespołu wokalnego w diakonii
od godz. 19:00 spotkanie studentów w diakonii
W czwartek       od godz. 17:30 studium biblijne w diakonii
W piątek            od godz. 17:00 spotkanie młodzieży

Komentowanie niedozwolone.