Ogłoszenia na 11 czerwca 2017 r. – Święto Trójcy Świętej

 

Nabożeństwo na najbliższy tydzień (niedziela 18 czerwca):

  • Kraków godz. 1000 – uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej oraz pożegnanie ustępującej.

Nabożeństwa pozostałe – w Krakowie o godz. 1200 oraz w Wieliczce o godz.800 są odwołane, w związku z uroczystością wprowadzenia Rady.

 

Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza, jak co roku, na wspólny wyjazd na nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy w dniu 15 czerwca (czwartek). W programie wyjazdu planujemy: obiad w Wiśle-Jaworniku oraz udział w popołudniowym programie Ewangelickich Dni Kościoła w Wiśle-Centrum. Miejsce zbiórki: z pod hotelu Royal, godz. 615. Zapisy przyjmujemy i udzielamy informacje po nabożeństwach w kancelarii parafialnej.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zebrano w sumie 1 080,00 zł.

Tegoroczny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbędzie się dnia 15 czerwca (czwartek), w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. Początek podczas nabożeństwa „Przy Kamieniu” na Równicy w Ustroniu o godz. 1000. Obrady Zjazdu Delegatów BPGA odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle od godz. 1430.

 

17 czerwca (sobota) o godz. 1500 odbędzie się uroczyste nabożeństwo, w ramach Ewangelickich Dni Kościoła, w Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem (Bielsko-Biała), podczas którego kazanie wygłosi Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Nabożeństwo będzie transmitowane przez TV 2.

21 czerwca (środa) o godz. 17 30 – nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego w kościele św. Marcina (rozdanie świadectw).

25 czerwca (niedziela) o godz. 1600 w naszym filiale w Wieliczce, przy ul. Gdowskiej 41, odbędzie się piknik rodzinny, który rozpocznie się nabożeństwem na zakończenie roku szkolnego.

Kolekta z nabożeństw z 4 czerwca, z przed tygodnia wyniosła 1 015,00 zł i została przeznaczona na potrzeby diakoni parafialnej.

 

Zajęcia lekcji religii będą odbywać się wg stałego planu.

 

21 czerwca (środa) o godz. 1800 – odbędzie się spotkanie grupy Kraków-Roden (diakonia).

 

Wspomnienie: ( na nabożeństwie o godz. 10:00)

 

W 30 –rocznicę śmierci wspominamy dziś śp. Jana GOETEL, ur. w 1915 r. (zm. w 1987 r.), oraz Jaromira GOETEL, ur. 9.VII 1978 r., zm. 9 czerwca 2014 r.

Wspomina – córka z rodziną.

Komentowanie niedozwolone.