Historia

 

Archiwum

Archiwalne zbiory kazań oraz refleksji. Opis najważniejszych wydarzeń z życia Parafii od 2002 roku…(czytaj dalej)

 

 


Historia od podziemia do czasów współczesnych

31 X 1517 Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez. To wystąpienie zapoczątkowało odnowę Kościoła i przywróciło kościołowi ewangelię – dobrą nowinę o usprawiedliwieniu grzesznika wyłącznie z łaski Boga i wyłącznie przez wiarę w jedynego Pana naszego, Zbawiciela i pośrednika – Jezusa Chrystusa, a nie za pomocą naszych dobrych uczynków i pobożnych wysiłków…(czytaj dalej)

 

Filiał w Wieliczce

Krótki zarys dziejów zboru ewangelickiego w Wieliczce i w Lednicy Niemieckiej. 1556 r. – Pierwsze ewangelickie kazanie w Wieliczce wygłosił Wawrzyniec Niezgoda (Laurentius Discordia, z Przasnysza). Był nadwornym kaznodzieją Zygmunta Augusta…(czytaj dalej)

 

Dawne zbory w okolicy

Po zburzeniu krakowskiego zboru (brogu) w 1591 roku, ewangelicy krakowscy skorzystali z zaproszenia Stanisława Iwana Karmińskiego i przenieśli swoje nabożeństwa pod Kraków do dworu we wsi Aleksandrowice. Aleksandrowice, położone w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej to miejscowość, wzmiankowana źródłowo w 1401 roku. W tej okolicy Seweryn Boner, bankier królewski, ojciec Jana Bonera, zwolennika i propagatora reformacji… (czytaj dalej)

 

Wspomnienia

Ksiądz Karol Bronisław Kubisz urodził się w 1905 roku w Gnojniku na Zaolziu. Był synem kierownika szkoły ewangelickiej, poety Ziemi Cieszyńskiej Jana Kubisza i Marii z d. Broda. Do jedenastego roku życia pobierał nauki w domu rodzinnym, później uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego. W 1920 r. zmienił szkołę na Państwowe Gimnazjum Klasyczne im. Antoniego Ossuchowskiego w Cieszynie i tam kontynuował naukę do roku 1924, kiedy też zdał maturę… (czytaj dalej)

 


Śladami ewangelików krakowskich

Niełatwo dzisiaj odnaleźć w Krakowie dowody 450 lat bytności ewangelickiego zboru w tym mieście. Życie parafii skupione jest wokół kościoła św. Marcina usytuowanego przy ul. Grodzkiej, w okolicach Wawelu. Tymczasem sięgając w przeszłość zboru można spojrzeć na Kraków nieco inaczej, zauważyć miejsca i budynki związane historią ewangelicyzmu w Krakowie.
Spacer śladami ewangelików krakowskich najlepiej rozpocząć w południowo-zachodniej części Placu Szczepańskiego…(czytaj dalej)