Chrzest

Wielu rodziców w naszej Parafii zastanawia się często jakich formalności należy dokonać, aby ochrzcić dziecko. Chcąc wyjść im naprzeciw, odpowiadamy na najczęstsze pytania.

 

Kiedy w Parafii odbywają się chrzty?
Chrzest odbywa się podczas nabożeństwa, po przeczytaniu tekstów biblijnych, a przed wyznaniem wiary.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?
Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód).

Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?
Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Co, jeśli rodzice chrzestni nie należą do naszej Parafii (Należą do innej, bądź są innego wyznania)?
Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie o chrzcie (odpis aktu chrztu), bądź konfirmacji (np.: świadectwo). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie (chrztu, lub I komunii) ze swojej parafii.

Kandydat na  rodzica  chrzestnego  musi  być członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub innego Kościoła spośród Kościołów trynitarnych uznających chrzest dzieci.
(Par. 74 ust. 1 Pragmatyki)
Rodzice powinni poradzić się u swego duchownego  w  sprawie  wyboru  przyszłych  rodziców chrzestnych dla swego dziecka, jak również poszukiwać kandydatów wśród członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  a  dopiero  w  przypadku  niemożności  ich  znalezienia  dopuszczać wybór osób innych wyznań.
(Par. 73 ust.4 Pragmatyki)

Czy przed chrztem odbywa się w Parafii przygotowanie?
Tak, w kancelarii parafialnej po ustanowieniu terminu odbywa się spotkanie przedchrzestne dla rodziców i rodziców chrzestnych. Istotnym jest rozmowa o znaczeniu chrztu jako sakramentu w życiu dziecka jak również jego rodziny.
Rodzice i rodzice chrzestni otrzymują instrukcje, jak zachować się podczas chrztu. Ponadto jedni i drudzy zostają objaśnieni co do zakresu swych praw, obowiązków i w szczególności odpowiedzialności przed Bogiem.

Czy udział w spotkaniu jest obowiązkowy?
Udział w spotkaniu jest jak najbardziej wskazany.

Ile kosztuje chrzest?
Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty formalne za chrzest nie istnieją.